O fakultě \ Dokumenty \ Zápisy z jednání \ Disciplinární komise

Disciplinární komise

Činnost Disciplinární komise FSE UJEP v roce 2018.


Disciplinární komise řešila v roce 2018 čtyři případy podezření ze spáchání disciplinárního přestupku plagiátorství. Ve všech čtyřech případech nebyla bohužel dodržena pravidla citace cizích zdrojů a tím byl spáchán disciplinární delikt vydávání cizí práce za vlastní, jednou dokonce opakovaně a ve velkém rozsahu.

Po řádném projednání a hlasování komise ve shodě s Disciplinárním řádem FSE navrhla děkanovi ve třech případech podmínečné a jednou bezpodmínečné vyloučení ze studia. Tyto sankce byly také uděleny.

Disciplinární komise apeluje na studenty, aby ve svých seminárních, ročníkových a závěrečných pracích dbali citačních pravidel a důsledně se drželi pokynů svých vyučujících.