O fakultě \ Dokumenty \ Zápisy z jednání \ Akademický senát

Akademický senát

Akademický rok 2019/2020 
10. června 2020
(2. řádné zasedání - Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2019, Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2020, Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2019, Akreditace - návrhy studijních programů, Plnění plánu personálního rozvoje FSE UJEP v roce 2019, Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. Studium, Disciplinární komise FSE UJEP - návrhy na jmenování členů, Termíny zasedání AS FSE UJEP, Čerpání FRIM).


 
23. dubna 2020 - Hlasování per rollam
(Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium na AR 20/21, včetně podmínek pro Bc. program Sociální politika a sociální práce).

 
6. dubna 2020 - Hlasování per rollam
(Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium na AR 20/21).


 
19. února 2020
(1. řádné zasedání - Čerpání FRIM, Vědecká rada FSE UJEP - personální změny, Vyhláška přijímacího řízení doktorského studia).

 
16. ledna 2020 - Hlasování per rollam
(Čerpání FRIM - vybavení učebny MO-010).


 
9. prosince 2019
(Ustavující zasedání AS FSE UJEP - Souhrnná zpráva o výsledku voleb, Volba předsedy a místopředsedkyně, Ustavení komisí).


 
20. listopadu 2019
(Vyhláška děkana o přijímacím řízení na AR 20/21, Informace k volbám do AS FSE UJEP a AS UJEP).

 
23. října 2019
(Organizační řád FSE UJEP, Příprava voleb do AS FSE UJEP).

 
14. října 2019 - Hlasování per rollam
(Harmonogram a organizační pokyny pro volby do AS FSE UJEP).

 
7. října 2019 - Hlasování per rollam
(Členové volební komise pro řádné volby do AS FSE UJEP).

 
25. září 2019
(Vyhlášení voleb do AS FSE UJEP v roce 2019, Volební komise pro volby do AS FSE UJEP v roce 2019).

 

Akademický rok 2018/2019

 
1. července 2019 - Hlasování per rollam
(Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2018).


 
17. dubna 2019
(Rozpočet FSE UJEP na rok 2019, Disciplinární řád FSE UJEP, Schvalování čerpání FRIM na projektovou dokumentaci – per rollam).


 
20. března 2019
(Volba místopředsedy AS FSE UJEP, Podmínky přijímacího řízení do dr.st.programu Hospodářská politika a správa na ak.rok 2019/2020, Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2018).


 
21. listopadu 2018
(Vyhláška děkana o přijímacím řízení na akademický rok 2019/2020,   projednání návrhu dr. studijního programu Regulace a behaviorální studia).


 
17. října 2018
(Informace o procesu získání ocenění HR Award pro  UJEP, Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP, Čerpání finančních prostředků FSE UJEP na projekt SMART ITI, Čerpání z FRIM FSE UJEP na projekt REGBE, Zpráva o průběžném čerpání rozpočtu FSE UJEP, Žádost o institucionální akreditaci OV Ekonomické obory a OV Sociální práce).
 

 


Akademický rok 2017/2018

  
9. května 2018
(Rozpočet FSE UJEP na rok 2018, Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2017).


 
18. dubna 2018
(Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2017, Informace k rozpočtu FSE UJEP na rok 2018).
 
21. března 2018
 (Realizace Strategického záměru FSE UJEP pro rok 2018, Disciplinární komise FSE UJEP, Reakreditace studijních programů (RRVS – Bc., NMgr., SP – Bc., Vyhláška děkana - Podmínky přijímacího řízení do dr. studia - hlasování per rollam).

 
21. února 2018
(Informace k Jednacímu řádu AS FSE UJEP, Čerpání rozpočtu za rok 2017).


 
22. listopad 2017
(Jednací řád AS FSE UJEP. Schválení termínů řádného zasedání AS FSE UJEP. Informace z RVŠ).
 
25. října 2017
(Vnitřní předpisy FSE UJEP. Vyhláška děkan o přijímacím řízení na AR 2018/2019. Delegáti do Sněmu RVŠ za FSE UJEP pro období 2018-2020. Rozšíření Vědecké rady FSE UJEP).
 

 

 


Akademický rok 2016/2017

 

 
 
07. června 2017
(Nové složení Vědecké rady FSE UJEP. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za r. 2016. Návrh na sloučení KEK a KMG FSE UJEP. Aktualizace Vnitřních předpisů FSE UJEP).
 
26. dubna 2017
(Druhé volební období děkana FSE UJEP. Představení kandidátů na proděkany FSE UJEP. Statut FSE UJEP. Kariérní řád FSE UJEP. Realizace Strategického záměru FSE UJEP na r. 2017. Výroční zpráva o hospodaření. Rozpočet FSE UJEP na r. 2017).


 
22. února 2017
(Informace k VJŘ AS FSE UJEP. Ustanovení komisí AS FSE UJEP. Podmínky přijímacího řízení pro dr. program. Návrh čerpání FRIM FSE UJEP).

 
07. prosince 2016
(Ustavující zasedání AS FSE UJEP 2017-2019).
16. listopadu 2016
19. října 2016
   

 
  Akademický rok 2015/2016

27. června 2016
11. května 2016
20. dubna 2016
16. března 2016
17. února 2016
16. prosince 2015
18. listopadu 2015
14. října 2015
   


Akademický rok 2014/2015

Download 13. května 2015
Download 15. dubna 2015
download 18. března 2015
18. února 2015
28. ledna 2015
19. listopadu 2014
29. října 2014
24. září 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akademický rok 2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download 30. května 2014
download 23. dubna 2014
26. března 2014
19. února 2014
22. ledna 2014
4. prosince 2013
23. řijna 2013
25. září 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akademický rok 2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download 13. června 2013
download 2. května 2013
28. března 2013
20. února 2013
23. ledna 2013
21. listopadu 2012
17. října 2012
19. září 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akademický rok 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download 16. května 2012
download 11. dubna 2012
22. února 2012
23. listopadu 2011
19. října 2011
12. října 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akademický rok 2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download 15. června 2011
download 4. května 2011
22. března 2011
1. prosince 2010
13. října 2010
6. října 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akademický rok 2009/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download 23. června 2010 (mimořádné)
download 19. května 2010
10. května 2010 (mimořádné)
14. dubna 2010 (mimořádné)
17. března 2010
10. února 2010 (mimořádné)
13. ledna 2010
11. listopadu 2009
21. října 2009