O fakultě \ Dokumenty \ Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy fakulty a další normy

download Statut FSE UJEP (platnost od 20. 12. 2017, účinnost od 20. 12. 2017)
download Organizační řád FSE UJEP (planost od 1. 11. 2019, účinnost od 1. 11. 2019)
Volební řád AS FSE UJEP (platnost od 20. 12. 2017, účinnost od 20. 12. 2017)
Jednací řád AS FSE UJEP (platnost od 20. 12. 2017, účinnost od 20. 12. 2017)
Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP (platnost od 28. 11. 2018, účinnost od 28. 11. 2018)
Studijní a zkušební řád pro studium v bc. a mgr. studijních programech UJEP (platný i pro FSE UJEP) (platnost od 16. 5. 2018, účinnost 1. 9. 2017)
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP (platný i pro FSE UJEP) (platnost 16. 5. 2018, účinnost od 1. 9. 2017)
Řád celoživotního vzdělávání UJEP (platný i pro FSE UJEP) (platnost od 1. 7. 2001, účinnost 1. 9. 2017)
Stipendijní řád UJEP (platný i pro FSE UJEP) (platnost od 17. 7. 2017, účinnost od 17. 7. 2017)
Disciplinární řád FSE UJEP (platnost od 29. 5. 2019, účinnost od 29. 5. 2019)
Disciplinární řád UJEP (platnost od 16. 5. 2017 účinnost od 16. 5. 2017)

 


Příkazy a směrnice rektora

Směrnice rektora č. 1/2017 - Poplatky za studium (platnost od 1. 2. 2017, účinnost od 18. 9. 2017)
Směrnice rektora č.8/2016 - Zveřejňování závěrečných prací (platnost od 6. 10. 2016, účinnost od 6. 10. 2016)
Download Směrnice rektora č.5/2015 - Pracovní úrazy a úrazy studentů (platnost od 15. 9. 2015, účinnost od 15. 9. 2015)
Download Příkaz rektora č.4/2016 - Sazebník úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem (platnost od 1. 7. 2016, účinnost od 1. 7. 2016)
download Směrnice rektora č.6/2014 - K organizaci mezinárodních mobilit (platnost od 10. 11. 2014, účinnost 10. 11. 2014)
Směrnice rektora č.5/2014 - K podávání žádosti o ubytovací stipendium a poskytování ubytovacího stipendia (platnost od 15. 9. 2014, účinnost 15. 9. 2014)
   

 

 


 

 

 

Směrnice děkana

Download Směrnice děkana č. 4/2020 - Studium v doktorských studijních programech (platnost od 30.10.2020, účinnost od 30.10.2020)
Download Směrnice děkana č. 3/2020 - Pravidla hodnocení pracovníků FSE UJEP (platnost od 1.4.2020, účinnost od 1.4.2020)
Download Směrnice č. 2/2020 - Etika vědecké, výzkumné činnosti a jiné tvůrčí činnosti na FSE UJEP (platnost od 1.4.2020, účinnost od 1.4.2020)
Download Směrnice č. 1/2019 - Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP ve znění Dodatku č. 1 (platnost od 7. 11. 2019, účinnost od 7. 11. 2019)
Download Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2019 - Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP (platnost od 1. 2. 2019, účinnost od 7. 11. 2019)
Download Směrnice č. 1/2018 - Studium v doktorských studijních programech ve znění Dodatku č. 1 (platnost od 11. 4. 2018, účinnost od 11. 4. 2018, platnost i účinnost dodatku od 22.6.2020)
Download Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2018 - Studium v doktorských studijních programech (platnost od 2. 6. 2020, účinnost od 22. 6. 2022)
Download Směrnice č. 4/2017 - Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP ve znění Dodatku č. 1 (platnost od 1. 12. 2017, účinnost od 7. 11. 2019)
Download Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 4/2017 - Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP (platnost od 7. 11. 2019, účinnost od 7. 11. 2019)
Download Příloha směrnice č. 4/2017 - šablona pro tvorbu KP (platnost od 1. 12. 2017, účinnost od 1. 2. 2018)
Download Směrnice č. 3/2017 - Postup a pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 (platnost od 1. 11. 2017, účinnost od 1. 4. 2018)
Download Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2017 - Postup a pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek (platnost od 23. 3. 2018, účinnost od 23. 3. 2018)
Download Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 3/2017 - Postup a pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek (platnost od 1.2.2020, účinnost od 1.2.2020)
Download Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 2/2016 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické (platnost od 5. 12. 2018, účinnost od 5. 12. 2018)
Download Směrnice č. 2/2016 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické ve znění Dodatku č. 2 (platnost od 1. 10. 2016, účinnost od 5. 12. 2018)
Download Směrnice č. 2/2016 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické ve znění Dodatku č.1 (platnost od 1. 10. 2016, účinnost od 11. 4. 2018)
Download Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2016 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické (platnost od 11. 4. 2018, účinnost od 11. 4. 2018)
Download Směrnice č. 1/2015 - Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 (od 2. 3. 2015)
Download Směrnice č. 2/2006 - Pravidla pro udělování pamětních listů za zásluhy na FSE UJEP (platnost od 30. 6. 2006)
   

 
 


Příkazy děkana

Download Příkaz děkana č. 3/2020 - Změny v IS STAG (platnost od 1. 6. 2020, účinnost od 27. 7. 2020)
Download Příkaz děkana č. 2/2020 - Snížení rizika spojeného s koronavirem (platnost od 10. 3. 2020, účinnost od 10. 3. 2020)
Download Příkaz děkana č. 1/2020 - Poskytnutí zdravotního volna - tzv. sick days - zaměstnancům FSE v roce 2020 (platnost od 1. 1. 2020, účinnost od 1. 1. 2020)
Příkaz děkana č. 5/2014 Vznik Pedagogické rady FSE UJEP a schvalování výběrových kurzů ( 1. 10. 2014)
Příkaz děkana č. 7/2013 - Vypisování termínů zápočtů a zkoušek (17. 10. 2013)
Příkaz děkana č. 5/2013 - Náhrada přímé výuky (17. 10. 2013)
Příkaz děkana č. 4/2013 - Postup při schvalování služebních cest pracovníků FSE UJEP (17. 10. 2013)
   

 


 

 

Příkazy proděkana pro studium

Příkaz proděkanky pro studium č. 1/2013 - Účast na přijímacím řízení a promocích (30. 5. 2013)
Příkaz proděkana pro studium č. 2/2012 - Pokyn pro ověření vzdělání vedoucích BP a DP a oponentů (1. 11. 2012)
Příkaz proděkana pro studium č. 2/2011 - Zápis výsledků kontrol studia do výkazu o studiu (10. 5. 2011)
   

 

Příkazy proděkana pro rozvoj a informatizaci

Příkaz proděkana pro rozvoj a informatizaci č. 1/2014 - Řešení poruch počítačové techniky (31. 10. 2014)
   

 

Metodické postupy

Metodický pokyn proděkana pro studium č. 1 - O harmonogramech kontrol studia (19. 10. 2005)
Motivační program pro studenty FSE UJEP - Erasmus+