O fakultě \ Dokumenty \ Formuláře, šablony a návody

Formuláře, šablony a návody

Formuláře 

Download Postup při vyřizování žádostí
Download Obecný formulář žádosti (editovatelná verze -  nutno uložit na PC)
Download Obecný formulář žádosti 
download Žádost o uznání předmětu
download Formulář žádosti pro doktorské studium
download Žádost o stipendium (editovatelná verze -  nutno uložit na PC)
download Žádost o stipendium 
download Žádanka o nákup literatury
download Žádost o odměnu za VaV dle směrnice děkana 1/2019
Oznámení disciplinárního přestupku FSE UJEP
Odvolání proti  rozhodnutí o vyměření poplatku
Vyúčtování SGS
Přihláška ADMIN
Přihláška POMVĚD
Vyúčtování SPS

 

Šablony

Download Akreditace předmětu
Důležité: před zobrazením a vyplňováním šablony je nutné tuto uložit do PC   (pravé tlačítko myši -> Uložit jako... (Save as...) )
Download Vzorová šablona pro tvorbu klasifikačních prací (BP, DP, DisP)
Vzorová šablona pro posudek vedoucího/oponenta BP/DP
 Důležité: před zobrazením a vyplňováním šablony je nutné tuto uložit do PC   (pravé tlačítko myši -> Uložit jako... (Save as...) ) a teprve poté otevřít soubor uložený v PC
Protokol k výběrovému předmětu pro doktorský stupeň studia 

Návody

Návod k editaci osobního profilu na www stránkách fakulty
Návod k zadání požadavků na rozvrh a konzultačních hodin do IS STAG (pro akademické pracovníky)