O fakultě \ Katedry \ Katedra matematiky a informatiky

Katedra matematiky a informatiky

Obecné informace
Katedra matematiky a informatiky zajišťuje výuku oborově povinných předmětů ve všech studijních programech FSE UJEP. Cílem všech těchto kurzů je vytváření schopnosti studentů řešit konkrétní úlohy ze svého oborového zaměření pomocí odpovídajících matematicko-statistických metod a za použití informačních systémů na podporu řídících a poznávacích činností v sociálně ekonomické sféře společnosti. Odborné zaměření katedry je orientováno především na statistickou analýzu dat.

Kromě odborné a pedagogické činnosti se členové katedry aktivně podílejí na životě fakulty účastí v akademických spolcích fakulty a pořádáním sportovních akcí pro akademickou obec FSE UJEP.