O fakultě \ Katedry \ Katedra sociální práce \ Psychologický průvodce

Psychologický průvodce

Pracovníci Katedry sociální práce FSE UJEP pro vás připravili manuál k úspěšnému přežití doby ztížené koronovirem.