O fakultě \ Katedry \ Katedra sociální práce

Katedra sociální práce

Obecné informace
Katedra Sociální práce garantuje výuku programu Sociální politika a sociální práce - oboru Sociální práce. Profilující předměty oboru Sociální práce jsou zaměřeny k osvojení teoretických znalostí z oblasti psychologie, pedagogiky, sociologie, práva, sociální politiky a metod sociální práce a získání praktických dovedností v práci s jednotlivcem, skupinou a komunitou. Součástí studia je i odborná praxe studentů. Studenti a členové katedry se podílejí na grantové vědecké a výzkumné činnosti. Katedra dále spolupracuje s Úřadem práce v Ústí nad Labem při zajišťování rekvalifikačních kurzů.