O fakultě \ Katedry \ Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy \ Personální složení

Personální složení

Členy katedry regionálního rozvoje a veřejné správy (KRRVS) naleznete v posledním patře budovy FSE UJEP v ulici Moskevská 54 v Ústí nad Labem.

Vedoucí katedry

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Email: Petr.Hlavacek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 910


Zástupce vedoucího

RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Email: vaclav.novak@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 913


Sekretářka

Petra Havránková
Email: petra.havrankova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 915


Profesoři

prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Email: jan.suchacek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 910


Docenti

doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling Ph.D.
Email: belling@email.cz
Tel.: +420 475 284 910


doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Email: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 711


doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Email: lenka.slavikova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 910


Odborní asistenti

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Email: Petr.Hlavacek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 910


Ing. Miroslav Kopáček
Email: miroslav.kopacek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 912


Ing. Jiří Louda, Ph.D.
Email: louda@ieep.cz
Tel.:


RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Email: vaclav.novak@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 913


Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Email: petra.olsova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 914


Ing. Tomáš Sýkora
Email: tomas.sykora@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 919


Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.
Email: @
Tel.:


RNDr. Miloslav Šašek, CSc.
Email: miloslav.sasek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 911


Interní doktorandi

Ing. Martin Domín
Email: martin.domin@mesto-most.cz
Tel.: +420 475 284 915


Ing. Jan Holub
Email: jholub@atlas.cz
Tel.: +420 475 284 915


Ing. Petr Kačírek
Email: Petr.Kacirek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 912


Ing. Pavel Krajíček
Email: pavel-77@seznam.cz
Tel.: +420 475 284 915


Ing. et. Mgr. Ján Králik
Email: jankralik87@gmail.com
Tel.: +420 475 284 915


RNDr. Bc. Šárka Palcrová
Email: palcrovas@seznam.cz
Tel.: +420 475 284 913


Ing. Radek Timoftej
Email: radek.timoftej@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 915


Zahraniční lektor

Dr. Thomas Hartmann
Email: @
Tel.: