O fakultě \ Katedry \ Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy \ Katedrální informace

Katedrální informace

Oborová pravidla pro průběh Státní bakalářské a státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2018/2019  

o    Oborová pravidla pro průběh Státní bakalářské zkoušky -  květen 2019 
o    Oborová pravidla pro průběh Státní závěrečné zkoušky - květen 2018, leden 2019 
o    Oborová pravidla pro průběh Státní závěrečné zkoušky - květen 2019 


Státní bakalářské zkoušky   
 
o    SBZ - 1. část - seznam studentů (prezenční studium)  
o    SBZ - 1. část - seznam studentů (kombinované studium)   
o    SBZ - 2. část 
o    SBZ  
o    Demoverze testu
o    Demoverze testu včetně odpovědí

Státní závěrečné zkoušky   

o    Informace k SZZ - květen 2019  
o    SZZ -  srpen 2019 
 
Směrnice, příkazy a metody  

o   Směrnice č. 4/2017- pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP  
o   Šablona pro tvorbu KP
o   Metodický pokyn č. 1/ 2017 vedoucího KRRVS k vedení a zpracování kvalifikačních prací v rámci studijního oboru
Regionální rozvoj a veřejná správa 
 

Sylaby předmětů pro SBZ ( pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2015 - 2016) 

o    Mikroekonomie I.
o    Makroekonomie I.
o    Regionální politika a rozvoj ČR
o    Regionální a municipální ekonomika
o    Socioekonomická geografie I.
o    Územní plánování
o    Územní správa a samospráva 


Sylaby předmětů pro SBZ  (pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2014 - 2015) 

o    Mikroekonomie I.
o    Makroekonomie I.
o    Regionální ekonomika I.
o    Regionální ekonomika II.
o    Geografie obyvatelstva a sídel
o    Regionální organizace Česka
o    Regionální politika EU
o    Státní správa a samospráva 

Témata a okruhy 
 
o    Témata bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2019/2020 (new) 

Podklady pro zadání BP a DP 
 
o    Vzor - "Podklad pro zadání BP/DP" - 2018/2019 (new)
o    Podklady a zadání pro bakalářské a diplomové práce
o    Oborová pravidla pro zpracování BP/DP
 

Náhrada výuky  
 
o    Náhrada výuky 

 
Bakalářské a diplomové práce
 
o    Šablona pro vypracování posudku vedoucího práce na BP 
o    Šablona pro vypracování posudku vedoucího práce na DP 
o    Šablona pro vypracování posudku oponenta na BP 
o    Šablona pro vypracování posudku oponenta na DP 
o    Směrnice rektora č. 8/2016 - Zveřejňování závěrečných prací
o    

Návrhy 
 
o    Návrh na vedoucího BP/DP
o    Návrh na oponenta BP/DP
o    Pokyn proděkana pro studium č. 2/2012- Pokyn pro ověření vzdělání vedoucích BP a DP a oponentů
 
Přihlášky
 
o    Přihláška ke SZZ
o    Přihláška ke SBZ 


Demografie (studijní opora) -  doc. RNDr. J. Koutský, PhD. 
 
o    Demografie (new)

 
Socioekonomická geografie I. - Ing. J. Holub 
 
o    Vzorová práce (new)