O fakultě \ Katedry \ Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy

Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy

Obecné informace

Katedra Regionálního rozvoje a veřejné správy garantuje v bakalářském a navazujícím magisterském studiu obor Regionální rozvoj v rámci programu Hospodářská politika a správa a zajišťuje převážně výuku předmětů tohoto oboru, např. Socioekonomická geografie I. a II., Demografie, Úvod do regionálního rozvoje, Regionální rozvoj Ústeckého kraje, Metody odborné práce, Regionální a municipální ekonomika, Regionální analýza I. a II., Regionální management, Územní plánování, Územní správa a samospráva, Regionální politika a rozvoj ČR, GIS a IS pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Politika územního rozvoje, Geografie modelového regionu, Teorie regionálního rozvoje, Regionální struktury v ČR, Správní systémy v EU a ČR, Inovace, inovační prostředí a management inovativních konceptů, Projektový management a fundraising, a další. Vědecké aktivity jsou zaměřeny zejména na řešení rozvoje otázek regionů a sídel (zejména velkých měst a aglomerací). V rámci výzkumu regionů spolupracuje s Katedrou gospodarki regionalnej UE Wroclaw – Jelenia Góra, s Katedrou gospodarki prestrzennej i administracji samorzadovej, FE UE.