O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu \ Personální složení

Personální složení

Členy katedry managementu (KMG) naleznete v 1. patře budovy FSE UJEP v ulici Moskevská 54 v Ústí nad Labem.

Vedoucí katedry

Ing. Michaela Jánská, PhD.
Email: michaela.janska@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 722


Zástupkyně vedoucí katedry

Ing. Eva Fuchsová
Email: eva.fuchsova@ujep.cz
Tel.: +420 475 28 4727


Sekretářka pro bakalářské studium

Dagmar Hodanová
Email: dagmar.hodanova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 728


Sekretářka pro magisterské studium

Romana Košvancová
Email: romana.kosvancova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 705


Profesoři

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Email: jirina.jilkova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284722


prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Email:
Tel.:


Docenti

doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.
Email: cenek.celer@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 730


doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Email: petr.houdek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 726


doc. Ing. Pavol Kita, PhD.
Email: pavol.Kita@ujep.cz
Tel.:


doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.
Email: katerina.kovarova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 729


doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
Email: ondrej.vojacek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 722


Odborní asistenti

Ing. Eva Fuchsová
Email: eva.fuchsova@ujep.cz
Tel.: +420 475 28 4727


PhDr. René Hladík, CSc.
Email: rene.hladik@ujep.cz
Tel.: 603 46 57 94 kdykoliv 24 hod 7 dní v týdnu


Ing. Sylvie Kotíková, Ph.D.
Email: sylvie.kotikova@seznam.cz
Tel.: +420 475 284 730


Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Email: jan.machac@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 725


Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Email: l.mesicek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 725


Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
Email: pavol.minarik@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 726


Ing. Lucie Povolná
Email: lucie.povolna@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 725


PhDr. Alice Reissová, Ph.D.
Email: alice.reissova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 729


Ing. Václav Rybáček, Ph.D.
Email: vaclav.rybacek@czso.cz
Tel.: +420 475 284 722


Ing. Tomáš Siviček, PhD.
Email: tomas.sivicek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 726


Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Email: jan.slavik@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 714


PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
Email: Radek.Sobehart@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 613


Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Email: eliska.vejchodska@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 708


Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
Email: alena.zabranska@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 730


Externisté

Ing. Vladimír Balach, MBA
Email:
Tel.: +420 475 284 730


Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA
Email: miilan.dian@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 722


Ing. Petr Hetto
Email: petr.hetto@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 730


Mgr. Petr Jíra, Ph.D.
Email: petr.jira@ujep.cz
Tel.: +475 284 730


Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.
Email: l_nigrinova@centrum.cz
Tel.: +420 475 284 730


Interní doktorandi

Ing. Jiří Cieslar
Email: cieslarj@g.ujep.cz
Tel.:


Mgr. Bc. Jan Černý
Email: jan.cerny@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 114


Ing. Lenka Dubová
Email: lenka.dubova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 725


Ing. Julius Janáček
Email: juliusjanacek@post.cz
Tel.:


Ing. Lukáš Eršil
Email: lukasersil@gmail.com
Tel.:


Ing. Michael Fanta
Email: michael.fanta@eceta.cz
Tel.:


Ing. Jan Jolič
Email: honzajolic@gmail.com
Tel.:


Ing. Libor Pacovský
Email: libor.pacovsky@ujep.cz
Tel.:


Ing. Pavel Peterka
Email: ppeterka15@gmail.com
Tel.:


Ing. Aleš Cirus
Email: ales.cirus@gmail.com
Tel.: