O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu \ Katedrální informace

Katedrální informace

Informace pro studenty k obhajobám KP 22. 6. – 3. 7. 2020

Jednou z podmínek pro účast na státní závěrečné zkoušce bakalářského a navazujícího magisterského studia je odevzdání závěrečné kvalifikační práce. Poté se student může rozhodnout, zda se zúčastní obou částí státní závěrečné zkoušky v jednom termínu, nebo v různých termínech - dle harmonogramu příslušného akademického roku. Odevzdanou BP/DP musí student obhajovat.  
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. - proděkanka pro studium FSE

 

Pravidla k vedení a zpracování kvalifikačních prací 
 
Citační manuál

Směrnice, příkazy a pravidla
Směrnice děkana č.1/2020 - Omezující podmínky vykonání státní závěrečné zkoušk(new)

Směrnice rektora č.8/2016 ke zveřejňování závěrečných prací 
Směrnice děkana č. 4/2017 - Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP
Příloha směrnice č. 4/2017 - šablona pro tvorbu KP
Pravidla k vedení a zpracování kvalifikačních prací 
Oborová pravidla pro průběh SZZ - bakalářské studium
Oborová pravidla pro průběh SZZ - navazující magisterské  studium
Šablona Podkladu pro zadání BP/DP

 

Obhajoba BP prezentace 

Obhajoba DP prezentace 


Sylaby kurzů pro SZZ bakalářského studia
Marketing a výzkum trhu
Management
Finanční management a analýza
Podniková ekonomika
 

Demoverze testu


Opravné termíny SZZ bakalářského studia
Sylaby předmětů pro SZZ bakalářského studia (do 01/18)
Podniková ekonomika
Podnikový management
Marketing
Marketingové řízení
Makroekonomie I
Mikroekonomie I


Demoverze testu


SZZ navazujícího magisterského studia
Informace k SZZ

Demoverze testu


Opravné termíny SZZ navazujícího magisterského studia
Tematické okruhy k SZZ pro navazující magisterské studium (do 01/18)
Tiskopis - volba tematického okruhu k SZZ  


Přihlášky ke SZZ a návrhy
Témata BP/DP na akademický rok 2020/2021Ostatní formuláře a šablony najdete na https://www.fse.ujep.cz/cz/about-us-829768173/documents-1369141705/formulare-a-sablony.html 

Směrnice děkana č.3/2017 - Postup a pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů (new)