O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu \ Katedrální informace

Katedrální informace

Termíny k opravným obhajobám BP/DP
22. - 23. 7. 2019   odevzdání BP/DP
23. - 24. 7. 2019   odevzdání přihlášky k SZZ
16. 8. 2019           odevzdání posudků vedoucích a oponentů


SBZ a SZZ  27. 8. 2019 (opravný termín) (new)


Pravidla k vedení a zpracování kvalifikačních prací 
 


Směrnice, příkazy a pravidla
Směrnice rektora č.8/2016 ke zveřejňování závěrečných prací 
Směrnice děkana č. 4/2017 - Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací na FSE UJEP
Příloha směrnice č. 4/2017 - šablona pro tvorbu KP
Pravidla k vedení a zpracování kvalifikačních prací 

Oborová pravidla pro průběh SZZ - bakalářské studium
Oborová pravidla pro průběh SZZ - navazující magisterské  studium
Šablona Podkladu pro zadání BP/DP

 

Obhajoba BP prezentace 

Obhajoba DP prezentace 


Sylaby kurzů pro SZZ bakalářského studia
Marketing a výzkum trhu
Management
Finanční management a analýza
Podniková ekonomika
 

Demoverze testu


Opravné termíny SZZ bakalářského studia
Sylaby předmětů pro SZZ bakalářského studia (do 01/18)
Podniková ekonomika
Podnikový management
Marketing
Marketingové řízení
Makroekonomie I
Mikroekonomie I


Demoverze testu


SZZ navazujícího magisterského studia
Informace k SZZ

Demoverze testu


Opravné termíny SZZ navazujícího magisterského studia
Tematické okruhy k SZZ pro navazující magisterské studium (do 01/18)
Tiskopis - volba tematického okruhu k SZZ  


Přihlášky ke SZZ a návrhy
Témata BP/DP na akademický rok 2019/2020Ostatní formuláře a šablony najdete na https://www.fse.ujep.cz/cz/about-us-829768173/documents-1369141705/formulare-a-sablony.html