O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie a managementu

Katedra ekonomie a managementu

Obecné informace

Katedra ekonomie a managementu garantuje bakalářské a navazující magisterské studium obor Ekonomika a management.

Cílem bakalářského studia je vychovávat odborníky se širším ekonomickým přehledem s hlavním zaměřením na management a ekonomiku jak podniků, tak institucí poskytujících veřejné služby i organizací neziskového sektoru.
Student získá znalosti základů ekonomické teorie, teoretické znalosti i praktické dovednosti z managementu, marketingu, financí a účetnictví i podnikové ekonomiky i veřejné správy. Bude připraven pro aplikaci základních kvantitativních metod v analýze a IT dovedností. Bude disponovat dobrou aktivní znalostí jednoho cizího jazyka a praktickými dovednostmi v oblasti profesní komunikace.
 
Navazující magisterské studium připravuje absolventy pro výkonné pozice v rámci soukromého i veřejného sektoru, zejména v oblasti managementu a ekonomiky.
Studenti získají fundované teoretické znalosti i praktické dovednosti včetně ověření jejich aplikace v praxi v oblastech marketingu, financí, účetnictví, ekonomiky podniku, neziskových institucí a orgánů veřejné správy. Seznámí se též s postavením a fungováním firem, veřejné správy a neziskového sektoru ve vztahu k hospodářské politice a daňového systému.