O fakultě \ Katedry \ Katedra práva a politologie

Katedra práva a politologie

Obecné informace
Katedra Práva a politologie zajišťuje výuku předmětů soukromého i veřejného práva pro všechny obory studia, včetně politologických předmětů. Jedná se zejména o předměty: základy práva, právo občanské a obchodní, pracovní právo, obchodně závazkové vztahy, právo duševního vlastnictví, soutěžní právo a právo rodinné, včetně práva na ochranu spotřebitele a práva v oblasti státní správy a samosprávy.

Kromě standardní výuky politologie nabízí katedra některé výběrové kurzy pro všechny specializace, zejména předměty: obchodní smlouvy a obchodní společnosti, dále předměty public relations a komunikace. Badatelské a publikační aktivity se zaměřují na aktuální právně-teoretické otázky a dále na politické a sociální souvislosti česko-německých vztahů.