O fakultě \ Katedry \ Katedra cizích jazyků

Katedra cizích jazyků

Obecné informace
Katedra cizích jazyků zajišťuje jazykovou výuku pro všechny studijní programy, obory a specializace. Kurzy odborného jazyka (anglický, německý) rozvíjejí komunikativní kompetenci ve studovaném oboru. Katedra dále nabízí řadu povinně volitelných a volitelných kurzů jako komunikace v managementu, obchodní korespondence, interkulturní trénink a další. V jiných volitelných kurzech a kurzech celoživotního vzdělávání si studenti mohou osvojovat další cizí jazyky, t.j. – španělštinu, francouzštinu, ruštinu nebo italštinu. Katedra dále organizuje dlouhodobé i krátkodobé přípravné kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, poskytuje odborné překlady pro jiné části fakulty i jiné organizace a zabývá se výzkumem v oblasti metodiky a didaktiky výuky cizích jazyků na vysoké škole.