O fakultě \ Katedry \ Katedra ekonomie

Katedra ekonomie

Obecné informace
Katedra ekonomie zajišťuje výuku předmětů oborově povinného základu, tj. Makroekonomie a Mikroekonomie, Dějin národního hospodářství, Mezinárodních ekonomických vztahů a Dějin ekonomických teorií. Katedra rovněž zajišťuje výuku některých předmětů pro zaměření na podnikovou ekonomiku a management (Etika manažera, Hospodářská politika Evropské unie, výběrové kurzy v angličtině).