O fakultě \ Naše město \ Ústí nad Labem

Ústí nad LabemMěsto Ústí nad Labem leží na severu České republiky v překrásné krajině Českého středohoří, na soutoku řek Labe a Bílina. Město je statutárním centrem Ústeckého kraje a se svými bezmála 100 000 obyvateli je sedmým největším sídlem České republiky.

Území města bylo díky své výhodné poloze na soutoku řek Labe a Bílina trvale obýváno nejpozději od 11. století, kdy se zde nacházela celní stanice a knížecí dvorec. Nejstarším známým dokladem o existenci města je latinsky psaná listina Václava I. z roku 1249, podle níž král daroval či zastavil své město Ústí nad Labem německému šlechtici Erkenbertovi ze Starkenberka.

Okolí města je spojeno s jednou z nejstarších historických tradic Česka. Do nedaleké obce Stadice položil český kronikář Kosmas pověst o zrodu Přemyslovců. Podle Kosmy byl právě zde Přemysl Oráč vyzván, aby opustil svá pole, oženil se s Libuší a usedl na knížecí stolec.

Přeskočme staletí a podívejme se na město na prahu 21. století. Uvidíme město mnoha přívlastků - krajské, univerzitní, kulturní, průmyslové, rozvíjející se. 

Město se v průběhu let přeměnilo z nevýznamné celní stanice na správní centrum kraje. Nachází se zde řada významných úřadů v čele s Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Své sídlo zde má Univerzita J. E. Purkyně se svými osmi fakultami, vědeckými ústavy, kampusem a více než 10 000 studenty.

V povědomí ústečanů jsou hluboce zakotveny Severočeské divadlo opery a baletu, Činoherní studio, Městské muzeum a mnohé další kulturní instituce. Své kořeny zde má Trampská Porta. Příznivci tance jistě znají Mezinárodní taneční festival.

Město a jeho okolí  nabízí řadu vyhledávaných turistických cílů. Jeho poloha na rozhraní čtyř geomorfologických celků - Českého středohoří, Labských pískovců, Krušných hor a Podkrušnohorské pánve jej přímo předurčuje k výskytu přírodních i  turistických zajímavostí. Jmenujme např. Vaňovské (Vrkočské) vodopády, Erbenovu vyhlídku, jezero Milada, Střekovskou vyhlídku Malé Sedlo, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Šikmý kostel)  a další.

Většina obyvatel má však Ústí nad Labem spojeno s průmyslovou výrobou se zaměřením na chemickou výrobu a těžbu hnědého uhlí. V Ústí nad Labem je  jedním z dominantních zaměstnavatelů firma Spolchemie, kterou zmiňuje např. i Jules Verne ve své proslulé knize Tajuplný ostrov.   

Město neustále prochází výraznými změnami. V nedávné době proběhla rekonstrukce Mírového náměstí a obnova Městských sadů. Město postavilo nový most přes řeku  Labe, kterému se dostalo mezinárodního ocenění. Atraktivním turistickým cílem je zrekonstruovaný zámeček Větruše, kam se návštěvníci mohou dostat nově vybudovanou lanovkou. Rekultivací dolu v Chabařovicích vznikla rekreační zóna, jejíž ambicí je směle konkurovat např. Máchovu jezeru atd.

Tyto změny přispívají k tomu, aby se ústečané a návštěvníci cítili v městě ... prostě jako doma.