O fakultě \ Naše město \ Kampus UJEP

Kampus UJEP


Pojmem „kampus“ je v současné době označováno vymezené seskupení budov, které patří k univerzitě. Zahrnuje především rektorát, fakulty, ústavy, vysokoškolské koleje, menzy a další administrativní a správní budovy univerzity. Obvykle tvoří areál kampusu knihovny, přednáškové sály, haly, parky a jiné akademické i neakademické objekty. Dále sem můžeme přiřadit i objekty sportovišť, volnočasových aktivit a různých služeb pro zaměstnance a studenty univerzity.
 Mezi nejdůležitější priority dlouhodobých záměrů univerzity patří výstavba kampusu a zajištění efektivního provozu, rozvoje a soustředění univerzity do jedné lokality. Kampus UJEP se nachází v centru města Ústí nad Labem a přispívá k jeho regeneraci a revitalizaci. Projekt univerzitě poskytuje odpovídající prostorové, technické a materiálové zázemí nejen pro plnění základních úkolů, ale i pro další rozvoj univerzity. 
Univerzita buduje svůj kampus již od roku 1999. Po jednáních s městem Ústí nad Labem převedlo město bývalé pozemky Masarykovy nemocnice v prostoru na Klíši za 1 Kč na univerzitu, čímž byl položen základ dnešního kampusu. První výraznou změnou bylo obnovení areálu VIKS, poté následovala obnova budovy B, z níž se zrodil areál dnešní Fakulty umění a designu UJEP. 
Velkou diskusi mezi ústeckými občany vzbudil plán demolice budovy A a její nahrazení novou budovou pro PřF a FUD. V současnosti je nejvýraznějším objektem kampusu objekt MFC, ve kterém sídlí rektorát a jsou zde i přednáškové sály.