fse.ujep.cz

Pokyny pro 1. ročníky

INFORMACE PRO PRVNÍ ROČNÍKY AR 2023/2024 FSE UJEP

ÚVODNÍ INFORMACE KE STUDIU

IS STAG – STUDIJNÍ AGENDA

NÁVOD PRO ELEKTRONICKÝ ZÁPIS PŘEDMĚTŮ

POZVÁNKY K ZÁPISU PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1.ROKU STUDIA 2023/2024

Zápis do studia se koná 27.9.2023. Pozvánku pro daný typ studijního programu otevřete níže:

Uchazeč je povinen se k zápisu do studia dostavit osobně, zápis v zastoupení nebo na základě plné moci se nepřipouští.

Pokud se uchazeč k zápisu nedostaví je to považováno za nezájem o studium.

Zápis se koná v přednáškové aule MN-VIKS-AULA JIŘINY JÍLKOVÉ v budově D (budova Fakulty sociálně ekonomické) v kampusu UJEP na adrese Pasteurova 3407/11, Ústí nad Labem-centrum. Dopravní spojení MHD – autobus č. 11, trolejbus č. 57 – zastávka Kampus.