fse.ujep.cz

Pokyny pro 1. ročníky

Zde jsou pokyny a návody k tomu, co vše by měl vědět student prvního ročníku, když započne studium na FSE UJEP.

ZÁPIS DO 1.ROKU STUDIA 2023/2024

Zápisy přijatých uchazečů do studijních programů se budou konat:

  • 1.KOLO přijímacího řízení: 29.06.2023
  • NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU: 27.09.2023
  • DRUHÉ KOLO přijímacího řízení: 27.09.2023.

POZVÁNKY K ZÁPISU – pozvánky k zápisu (včetně časového rozpisu) budou pro jednotlivé studijní programy vloženy v den rozhodnutí o přijetí ke studiu, tj. dne 21.6.2023

Bližší informace k zápisu budou upřesněny v pozvánce k zápisu, která bude uchazeči zaslána elektronicky a zároveň bude zveřejněna i zde na webových stránkách fakulty.

Uchazeč je povinen se k zápisu do studia dostavit osobně, zápis v zastoupení nebo na základě plné moci se nepřipouští. Před termínem zápisu a v mimořádných případech nejpozději do 5 dnů po termínu zápisu se může uchazeč písemně omluvit. Pokud bude omluva shledána důvodnou (o důvodnosti omluvy rozhoduje děkan), tak bude pro uchazeče stanoven náhradní termín zápisu.