foto

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Email: jaroslav.koutsky@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 711

Místnost: MO 211

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v ZS 2017/2018

Konzultační hodiny po domluvě e-mailem.


Vzdělání

2002 Bc., obor: Ekonomická a regionální geografie, ZČU v Plzni
2004 Mgr., obor: Sociální geografie a regionální rozvoj, Ostravská univerzita
2005 RNDr., obor: Sociální geografie a regionální rozvoj, Ostravská univerzita
2011 Ph.D., obor: Regionální geografie a regionální rozvoj, Geografický ústav, Masarykova univerzita v Brně 


Praxe

2005 - 2007 CzechInvest, Regionální projektový manažer
2006 - 2013 UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, odborný asistent
2013 - doposud UJEP, FSE, děkan fakulty


Odborné zaměření

Ekonomická geografie, Regionální rozvoj, Inovativní koncepty v regionální rozvoji, Staré průmyslové regiony


Publikace

Certifikovaná metodika - KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O. a kol. (2012): Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability

Impaktované časopisy - RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. (2010): Creative industries in spatial perspective in the old industrial Moravian-Silesian Region. Ekonomie + Management (4), str. 30 - 46.

Kapitola v monografii - KOUTSKÝ, J., RUMPEL, P., SLACH, O., BEDNÁŘ, P. (2010): Reimaging of industrial cities in Czech Republic: selected drivers of chase. In: The regeneration of image in old industrial regions: agents of change and changing agents. Cuvillier Verlag, str. 89 - 114.

KOUTSKÝ, J. (2011): Staré průmyslové regiony – vývojové tendence, možnosti rozvoje. Univerzita J. E Purkyně, 125 str.

KOUTSKÝ, J. (editor) (2011): Ústí nad Labem – město v mlze. Acta Universitatis Purkynianae 168, Studia Geographica, 206 str.

KOUTSKÝ, J., RAŠKA P. (editoři) (2012): Výzkum regionálního rozvoje - vybraná témata a přístupy. Univerzita J. E. Purkyně, 186 str.

KOUTSKÝ, J., RAŠKA, P. (2012): Akademické prostředí regionálního rozvoje – deskriptivní analýza. Univerzita J. E. Purkyně, 110 str.

Recenzované časopisy - KOUTSKÝ, J. (2010): Kvalita životního prostředí jako měkký faktor ekonomického rozvoje města na příkladu Ústí nad Labem. Studia Oecologica (1), str. 85 - 92.

Recenzované časopisy - KOUTSKÝ, J., OLŠOVÁ, P., BEDNÁŘ, P., SLACH. O. (2009): The role of soft factors in the attraction of creative class from the perspective of university students in the cities of Ostrava and Usti nad Labem . GeoScape 2(4), str. 174 - 184.

RUMPEL, P., SLACH, O. KOUTSKÝ, J. (2008): Měkké faktory regionální rozvoje, Ostravská univerzita, 182 str.

SLACH, O., KOUTSKÝ, J., NOVOTNÝ, J., ŽENKA, J.: Creative industries in the Czech Republic: a spatial perspective. In: E + M Ekonomie a Management. 2013, číslo 4, s. 14-29. ISSN 1212-3609. (podíl 25%)


Výzkumné projekty 

2011 - 2013 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT ČR), název úkolu: NetRegio (Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou (vedoucí projektu)
2010 - 2012 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT ČR), název úkolu: Stimulace lidských zdrojů ve výzkumu regionálního rozvoje (vedoucí projektu)
2007 - 2011 WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit (MMR ČR), název úkolu: Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci disparit strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka (řešitel projektu za UJEP)