foto

Ing. Eva Fuchsová

Email: eva.fuchsova@ujep.cz

Telefon: +420 475 28 4727

Místnost: M 226

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2017/2018

Pondělí (Monday) 12:00 - 13:30 hod..
Středa (Wednesday) 12:00 - 13:30 hod.

Konzultační hodiny ve 20. týdnu se uskuteční v pondělí 14. 5. 2018 11:00 - 13:00  a ve středu 12:00 - 13:00.


Vzdělání

2002 - 2007 FSE UJEP, obor podniková ekonomika a management


Odborné zaměření

·         Business Ethics
·         Evropská unie


Publikace

FUCHSOVÁ, E. Environmental Tax Reform Scenerios Analysis. Ekonomie+Management (E+M) 2013, roč. 16, č. 3, str. 47 – 55, ISSN: 121-3609
E. Rosenauerová, J. Krous, "Regionale Informationssysteme" in "Entwicklungen bei eGovernment in Sachsen und Tschechie", Cheminitz 2006 ISBN 978-3-934235-557

FUCHSOVÁ, E. : Inovační firmy v ústeckém kraji a společenská odpovědnost, JČU EF 2013, konference SVOČ

FUCHSOVÁ, E., SIVIČEK, T. FDI as a Source of Patent Activity in V4. Liberec Economic Forum 2013, str. 146-155, ISBN: 978-90-7372-953-0
Fuchsová, E.: Effects of the taxation of energy products within the European Union, sborník Finance a management v teorii a praxi, FSE UJEP 2011, Ústí nad Labem, str. 25-31.
Fuchsová, E.: Encreased aplication of the CSR concept among business entities in the CR - myth or reality?, JČU EF 2012, konference SVOČ.

FUCHSOVÁ, E.: Fair Stakehoderská analýza jako nástroj strategické společenské odpovědnosti podniků, JČU EF 2013, České Budějovice, str. 79 – 85, ISBN: 978-80-7394-440-7
Fuchsová, E.: Fair Trade jako nástroj implementace CSR, JČU EF 2012, konference Inproforum

FUCHSOVÁ, Eva, SIVIČEK, Tomáš. Some Selected Aspects Concerning Regional Competitiveness and the Innovation Potential of the Ústí Region. In: SIVIČEK, T. (ed.) Selected Aspects of Regional Competitiveness of the Ústí Region [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. ISBN 978-80-7414-646-6