foto

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Email: katerina.smejkalova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 918

Místnost: M 418

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v ZS 2017/2018

Pondělí            12 - 14 hod.

Čtvrtek            11 - 12 hod.

Konzultační hodina ve čtvrtek ve dnech 30. 11. 2017 a 7. 12. 2017 bude vždy od 10 minut posunuta,
tj. bude probíhat od 11:10 do 12:10 hod.

  

Vzdělání

1999 Mgr., Pedagogická fakulta UJEP, Ústí n/L., Německý jazyk a literatura - Český jazyk a literatura - Ruský jazyk a literatura (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro III. stupeň)
2001 Bc., Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Ústí n/L., Sociální politika a sociální práce
2009 Ph. D., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogika
2010 PhDr. Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Praha, Pedagogika
 

Praxe

2002 odborná asistentka, Katedra cizích jazyků, FSE UJEP Ústí n/L.
2006 členka Akademického senátu FSE UJEP Ústí n/L.
2000 - 2002 asistentka, Katedra cizích jazyků, FSE UJEP Ústí n/L.
2011 - 2013 členka Akademického senátu UJEP Ústí n/L.
2012 členka sněmu Rady vysokých škol Praha za FSE UJEP (Komise pro vzdělávací činnost)
2013 předsedkyně AS FSE UJEP Ústí n/L.
2014 členka České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC)
 

Odborné zaměření

lingvodidaktika, pedagogika, didaktika
 

Publikace

SMEJKALOVÁ, K. Cizí jazyk otevírá svět (výuka cizích jazyků na pozadí filozofie), čas. PAIDEIA: filozofický e-journal Univerzity Karlovy, 2006, roč. 2, č. III, ISSN 1214-8725, s. 1-13

SMEJKALOVÁ, K. Cizojazyčné kompetence absolventů vysokých škol a trh práce, In: Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu II., Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2004, ISBN 80-7044-606-4, s. 159-166

SMEJKALOVÁ, K. Inovativní přístupy ve výuce cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření, Paidagogos - recenzovaný časopis pro pedagogiku a s ní související vědy, roč. 5, č. 1, 2005, s. 1-9, ISSN 1213-3809, dostupné též na: http://www.paidagogos.net/

SMEJKALOVÁ, K. K pojetí konstruktivismu jakožto modernímu paradigmatu vzdělávání, Paideia: filozofický e-journal Univerzity Karlovy, 2014, roč. XI, č. I, ISSN 1214-8725, s. 1 - 11

SMEJKALOVÁ, K. K problematice osvojování cizích jazyků na vysokých školách.Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých, XVIII/2. Zlín: Academia Economia, 2014, s. 7 - 15. ISSN 1211-6378

SMEJKALOVÁ, K. Konstruktivismus v cizojazyčné výuce v podmínkách terciárního vzdělávání, In: Ekonomiky, regiony a jejich výhledy, UJEP Ústí nad Labem, 2006, ISBN 80-7044-795-8, s. 121-125

SMEJKALOVÁ, K. Metoda simulace jako efektivní nástroj konstruktivistické výuky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření, In: Výuka cizích jazyků v učitelských a neučitelských oborech na vysokých školách v ČR a SR, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L., 2004, ISBN 80-7044-596-3, s. 90 - 93

SMEJKALOVÁ, K. Motivační faktory a vztah studentů VŠ (nefilologů) k německému jazyku, In: Perspektivy mladé generace pro Evropu - česko-německé vztahy v pracích studentů, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L. - Sdružení Ackermann-Gemeinde - Institutum Bohemicum München, 2003, ISBN 80-7044-556-4, s. 102 - 108

SMEJKALOVÁ, K. Neverbální komunikace v obchodním jednání mezi Čechy a Němci, In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti, ZČU Plzeň, 2012, ISBN ISBN 978-80-261-0187-1, s. 65-74

SMEJKALOVÁ, K. Problém komunikační ostýchavosti u studentů ve výuce cizích jazyků na vysokých školách, In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy, sborník z mezinárodní konference, Pedagogická fakulta UJEP Ústí n/L., 2008, ISBN 978-80-7414-074-7, s. 211-215

SMEJKALOVÁ, K. Problematika výuky němčiny jako 2. cizího jazyka na FSE UJEP, In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2005, ISBN 80-7044-694-3, s. 148 – 157

SMEJKALOVÁ, K. Základní znaky moderní výuky cizích jazyků, In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na VŠ III, sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2009, ISBN 978-80-7414-178-2, s. 97-99

SMEJKALOVÁ, K. Zmapování požadavků na jazykovou vybavenost absolventů vysokých škol, In: Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole II, vědecká konference s mezinárodní účastí, Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí n/L., 2007, ISBN 978-80-7044-923-3, s. 80-85

SMEJKALOVÁ, K., ŠIMSOVÁ, J., SMEJKAL, J. University-Business Cooperation in the Ústí Region, In: SIVIČEK, T. (ed.) Population and the Labour Market in the Ústí Region [CD/ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 94-112. ISBN 978-80-7414-647-3
 

Grantové aktivity 

2000 spoluřešitelka interního grantu PF UJEP Ústí n/L., IG 3811/03, Výuka cizích jazyků na pedagogických fakultách
2002 - 2003 řešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 5207110301, Inovativní postupy a metody ve výuce odborného německého jazyka na vysokých školách s nefilologickými obory
2002 - 2003 spoluřešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 5202110302, Model spolupráce FSE s podnikovou sférou Ústecka
2005 spoluřešitelka interního grantu FSE UJEP Ústní/L., IG 520211000301, Využití nejmodernějších konstruktivistických vyučovacích přístupů v seminářích Podnikové ekonomiky na FSE UJEP v Ústí nad Labem
2006 řešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 520711000101, Zmapování požadavků zaměstnavatelů na jazykovou vybavenost absolventů vysokých škol
2008 spoluřešitelka interního grantu FSE UJEP Ústí n/L., IG 45202110001/28, Optimalizace kompetenční vybavenosti absolventů FSE UJEP
2011 řešitelka projektu FRVŠ č. 2601/2011, Inovace předmětu německý odborný jazyk I., II., III. pro studijní program Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa
2012 řešitelka projektu FRVŠ č. 1548/2012 Tvorba předmětů Interkulturní trénink v angličtině a Interkulturní trénink v němčině
2015 - 2015 Grantová agentura UJEP: Jazykové vzdělávání pro konkurenceschopnost absolventů vysokých škol, hlavní řešitelka
 

Zahraniční stáže

5/2015 Univerza Maribor, Ekonomsko-poslovna fakulteta, přednáškový pobyt
9/2013 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - přednáška s názvem: Aktivierende Methoden und Sprachverwendungsangst im Fremdsprachenunterricht an nicht-philologischen Fakultäten
9/2014 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava - přednáška s názvem: Problematika komunikační ostýchavosti při osvojování cizích jazyků