PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Email: alice.reissova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 729

Místnost: MO 229

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v ZS 2017/2018

úterý      12:00 - 13:30 hod.
středa    12:00 - 13:30 hod.

Doporučuji - na KH se můžete dopředu objednat (e-mailem).

22.11. 2017 jsou konzultační hodiny Dr. Reissové zrušeny (účast na poradě).
Náhradní termín je ve čtvrtek 23.11.2017 od 8,30 do 10,00 hod.

 
   
   
Vzdělání
1990 FF UK Praha - ukončení studia jednooborová psychologie (Mgr.)
1991 FF UK Praha - rigorózní zkoušky (PhDr.)
2010 FF UK Praha - obhajoba disertační práce (Ph.D.)


Praxe 

1991 - 1993 SZŠ Ústí nad Labem - externí výuka psychologie
1991 - doposud odborný konzultant v oblasti psychologie a personalistiky a marketingu
1991 - doposud Řádný člen Českomoravské psychologické společnosti
1991 - doposud Řádný člen České asociace psychologů práce a organizace
1996 - 2000 IOV Ústí nad Labem - externí výuka psychologie, sociální psychologie
2001 - 2002 VŽŠ Ústí nad Labem - externí výuka psychologie
2004 - doposud FSE UJEP Ústí nad Labem, odborný asistent, vedoucí katedry (2013 - 2017)


Publikace

• ŠIMSOVÁ, J., REISSOVÁ, A. How much will I earn? Expectations versus reality. E+M EKONOMIE A MANAGEMENT. Liberec: Technická univerzita, 2016. Č. 2/2016, roč. XIX., s. 4 - 20. ISSN 1212-3609
• REISSOVÁ, A., PAKANDLOVÁ, Š. Decrease in sales of printed media as a consequence of changes in purchasing behaviour of readers. Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. February 2nd and 3rd, 2016, pp. 889 – 895. University of Hradec Králové: Faculty of Informatics and Management. ISSN 2464-6059 (Print), ISSN 2464-6067 (Online), ISBN 978-80-7435-636-0
• REISSOVÁ, A, FANTOVÁ, M. Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. ISBN 978-80-7414-939-9
• REISSOVÁ, A., SIVIČEK,T., JÍLEK, J. Spatial Aspects of Employee Engagement. Liberec Economic Forum 2015. 16. – 17. September 2015. Liberec: Technical Univerzity. Pp. 353 -364. ISBN 978-80-7494-225-9
• REISSOVÁ, A., ŠIMSOVÁ, J., JÍLKOVÁ, J. Míra rizika odchodu vysokoškoláků do zahraničí – komparace postojů studentů a zaměstnavatelů. Sborník z mezinárodní konference Hradec Economic Days 2014. 4. - 5. února 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta Informatiky a managementu.
• REISSOVÁ, A, ŠIMSOVÁ, J, JÍLKOVÁ, J. Management kariéry v neziskových organizacích [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 75. ISBN 978-80-7414-660-2
• REISSOVÁ, A, ŠIMSOVÁ, J. Employability of University Graduates on the Labour Market – Expectations and Reality. In: Siviček, T. (ed.) Population and the Labour Market in the Ústí Region [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 67 – 93. ISBN 978-80-7414-647-3
• ŠIMSOVÁ, J, REISSOVÁ, A. Genderové aspekty pracovní mobility. In Sborník z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2013: „Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky“, 7. - 8. listopadu 2013. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta.  ISBN 978-80-7394-440-7.
• REISSOVÁ, A., HRACH, K. Personální controlling a řízení personálních procesů. E+M EKONOMIE A MANAGEMENT. Liberec: Technická univerzita, 2011. Č. 1/2011, roč. IX., s. 70 – 82. ISSN 1212-3609
• REISSOVÁ, A. Personální hodnocení jako controllingový nástroj řízení pracovního výkonu. E+M EKONOMIE A MANAGEMENT. Liberec: Technická univerzita, 2010. Č. 1/2010, roč. XIII., s. 91 – 102. ISSN 1212-3609
• REISSOVÁ, A. Rozvoj a hodnocení sociálně-psychologických kompetencí osobnosti. In: Sawicki, S. – Wedlichová, I. (eds). Sociálně psychologické kompetence jedince Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009. S. 21 – 32. ISBN 978-80-7414-164-5
• REISSOVÁ, A. Vliv strukturálních fondů EU na rozvoj příhraniční spolupráce. In: Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí. Acta Universitatis Purkynianae 147. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. S. 69 – 84. ISBN 978-80-7414-0921-1
• REISSOVÁ, A. Podnikatelský sektor v českém pohraničí. In: Zich, F. (ed.). Přeshraniční vlivy v českém pohraničí. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. S. 41 – 51. ISBN 80-7044-931-8
• REISSOVÁ, A. Vliv zahraničních firem na ekonomiku pohraničních regionů. In: Zich, F. (ed.). Člověk v pohraničí. Ústí n. L.: UJEP, 2006. S. 45 – 66. ISBN 80-7044-836-9
• REISSOVÁ, A. Sociálně ekonomické aspekty vlivu zahraničního souseda v českém pohraničí. In: Zich, F. (ed.). Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí ČR. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. S. 26 – 46. ISBN 80-7044-721-4
Grantové aktivity

2005 - 2007 Výzkumný projekt č. 1J 045/05-DP 1 "Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí", který byl součástí programu "Moderní společnost a její proměny" MPSV ČR spoluřešitel


Odkazy na vnější zdroje

Databáze firem Merk.cz