foto

doc. Ing. Gejza Horváth, CSc.

Email: horvath.g@post.cz

Telefon: +420 475 284 730

Místnost: MO 230


Konzultační hodiny:

Každý lichý týden v zimním semestru 2017/2018 , ve čtvrtek od 18:00 hod. po předběžné telefonické domluvě, telefon: 606903887.


Vzdělání

1971 promován strojním inženýrem na Strojní fakultě VŠT v Košicích v oboru Dopravní stroje a manipulační zařízení
1980 na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni udělena vědecká hodnost kandidáta technických věd v oboru Stavba výrobních strojů a zařízení
1996 Fakulta strojní, Západočeské univerzity v Plzni, jmenován docentem pro obor Počítačově integrované výrobní systémy


Praxe

1975 - 1990 Škoda k.p. Plzeň, Závod Obráběcí stroje, ve funkcích, konstruktér a později vedoucí útvaru Koordinace a rozvoje těžkých obráběcích strojů
1991 - 2010 akademický pracovník na Západočeské univerzitě v Plzni, na Fakultě strojní, na Katedře průmyslového inženýrství a managementu
2010 - 2015 vedoucí Katedry managementu a ekonomiky podniku Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde přednášel předměty v navazujícím magisterském studijním programu – Logistika II, Řízení podniku II (řízení výroby), Projektový management a Reinženýring a inovační procesy


Publikace

Horváth, G.: Model podnikového procesu výrobního podniku, kapitola v monografii Rizika vybraných podnikových procesů, UJEP v Ústí nad Labem, FVTM, 2012

Horváth, G.: Východiska pro hodnocení rizik podnikových procesů výroby součástí a montáže, kapitola v monografii Rizika vybraných podnikových procesů, UJEP v Ústí nad Labem, FVTM, 2012, v tisku

Kozel, P., Horváth, G.: Příspěvek k hodnocení kvality montážní linky, In: Strojírenská technologie, ISSN1211-4162, UJEP v Ústí nad Labem, FVTM, 2012, č. 3

Horváth, G.: Rizika strojírenského výrobního procesu, In: Rizika podnikových procesů, konference 2011 FVTM, UJEP v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-371-7