foto

Ing. Lucie Horáčková

Email: lucie.horackova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 701

Místnost: MO 201

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2017/2018
liché týdny   pondělí    10:00 až 11:30
sudé týdny    středa       9:30 až 11:00

(Na konzultaci týkající se bakalářské práce se mi, prosím, předem ohlaste pomocí e-mailu. Děkuji Vám.)


Okruhy témat bakalářských prací 2017/2018
1) Rostoucí trend užívaní elektromobilů z pohledu daní,
2) Proměna daňového mixu v kontextu změny politického spektra,
3) Obce a problematika místních poplatků a daňových příjmů (př. vliv nedoplatků na hospodaření obce), 
4) Současné problémy obcí ČR (př. dopravní obslužnost, dostupnost zdravotní péče aj.),
5) Vlastní téma z oblasti daní a veřejných financí.

Upozornění: Jedná se pouze o okruhy, nikoliv o konečná znění témat bakalářských prací.

Studium
2017 - doposud UJEP - FSE - Aplikovaná ekonomie a správa (doktorské studium)
2013 - 2016 UJEP - FSE - Finanční management - Ing.
2010 - 2013 UJEP - FSE - Finanční management - Bc.
2006 - 2010 Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem - všeobecné - maturita
 
Praxe
2016 - doposud UJEP - FSE - KFU - asistentka
2016 UJEP - AS FSE UJEP - členka studentské komory
2014 - 2016 UJEP - AS UJEP - tajemnice
2012 - 2016 UJEP - Rektorát - pomocná administrativní síla v útvaru kvestora a sekretariátu rektora

Odborné zaměření 
daně, veřejné finance