foto

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Email: jan.slavik@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 714

Místnost: MO 217

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v ZS 2017/18:  
středa  09:00 - 10:00 hod. po předchozí e-mailové domluvě


Vzdělání
 
1997-2001                 Vysoká škola ekonomická v Praze
                                   fakulta národohospodářská
                                   bakalářské studium (Bc.)
2001-2003                 Vysoká škola ekonomická v Praze
                                   fakulta národohospodářská
                                   inženýrské studium (Ing.)
2003 – 2009               Vysoká škola ekonomická v Praze
                                   fakulta národohospodářská (katedra ekonomiky životního prostředí)
                                   doktorské studium (Ph.D.)
 
Pracovní zkušenosti
 
2001 - nyní                 IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
                                   projektový manažer
2001 - nyní                 IEEP, Institut pro ekonomiku a ekologickou politiku
                                   ředitel pro rozvoj zahraniční spolupráce (od 2009)
2006 – 2009               Katedra ekonomiky životního prostředí NF VŠE Praha
                                   asistent          
2009 – 2014               Katedra ekonomiky životního prostředí NF VŠE Praha
                                   odborný asistent
2010 – 2011               Zástupce vedoucího Katedry ekonomiky životního prostředí NF VŠE Praha
2006 – 2012               Katedra ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého Olomouc
                                   výuka intenzivního kurzu Ekonomie a životní prostředí                      
2013 - 2014               VYCERRO (UJEP)
                                   Externí spolupracovník
 
Odborné zahraniční stáže


IV – XI/2005 - Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (stipendium DBU a Česko-německého fondu budoucnosti) (Dr. Dieter Ewringmann)       
X/2006  - Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster
VI/2007 - Marie Curie Summer School “Institutional Analysis of Sustainability Problems“ (Stara Lesna – Slovensko) – v rámci mezinárodního projektu Emerging Theories and Methods in Sustainability Research (coordinated by The Norwegian University of Life Sciences – Prof. Arild Vatn)
X – XI/2014 - International Management of Resource & Environment (Prof. Jan C. Bongaerts)
 
Nejvýznamější publikace


Články v časopise s impakt faktorem
SLAVÍK, Jan. Neoklasická ekonomie a ochrana životního prostředí. Politická ekonomie, 2007, roč. LV, č. 4, s. 526–538. ISSN 0032-3233.
SLAVÍK, Jan, PAVEL, Jan. Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the Czech Republic. Resources, Conversation and Recycling [online], 2013, roč. 70, č. 1, s. 68–77. ISSN 0921-3449. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344912001747.
SLAVÍKOVÁ, Lenka, ŠÍMOVÁ, Tereza, SLAVÍK, Jan. Kvalitativně orientované metody socioekonomického výzkumu a jejich využití v ekonomii životního prostředí. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 8, s. 823–840. ISSN 0013-3035.
KVETON, Viktor, LOUDA, Jiri, SLAVIK, Jan, PELUCHA, Martin. Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic. European Planning Studies. Vol. 22, Is. 3 (2014), 515 - 536


Články v časopise (Scopus)
JÍLKOVÁ, Jiřina, HOLLÄNDER, Robert, KOCHMANN, Linda, SLAVÍK, Jan, SLAVÍKOVÁ, Lenka. Economic Valuation of Environmental Resources and its Use in Local Policy Decision-Making: A Comparative Czech-German Border Study. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice [online], 2010, roč. 12, č. 3, s. 299–309. ISSN 1387-6988. URL: http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a922947455~frm=titlelink?words=slavikova&hash=1985689091.

Články v časopise - recenzované
GELLENBECK, Klaus, SLAVÍK, Jan. Abfallgebühren in Tschechien und Deutschland: Zu hohe finanzielle Anreize zur Reduzierung der Restabfallmengen können zu unerwünschten Entsorgungswegen führen. Müllmagazin, 2009, roč. 22, č. 2, s. 43–47. ISSN 0934-3482.
GLÖCKNER, Rick, SLAVÍK, Jan, ROCH, Isolde. Procesy změn v česko-polsko-saském pohraničí z pohledu jejich řízení. Urbanismus a územní rozvoj, 2010, č. 2, s. 45–52. ISSN 1212-0855.
PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor, SLAVÍK, Jan. Matching mindsets to maps. Regional Insights, 2011, č. 2, s. 6–8. ISSN 2042-9843.
PĚLUCHA, Martin, SLAVÍK, Jan, LOUDA, Jiří, KVĚTOŇ, Viktor. Sustainable development in practice: experience gained with LA 21 in the Czech Republic. Regions – Quarterly Magazine of the Regional Studies Association, 2011, č. 283, s. 4–7. ISSN 1367-3882.
SLAVÍK, Jan, RYBOVÁ, Kristýna. 2016. Institutionelle Analyse des Bioabfallmanagements in der Tschechischen Republik. Vyjde v : Müll und Abfall. 4/2016. ISSN 0027-2957.


Knižní monografie
SLAVÍK, Jan, aj. Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství. 1. vyd. Praha : IREAS, 2009. 198 s. ISBN 978-80-86684-59-8.
SLAVÍKOVÁ, Lenka, VEJCHODSKÁ, Eliška, SLAVÍK, Jan, aj. Ekonomie životního prostředí – teorie a politika. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2012. 288 s. ISBN 978-80-87197-45-5. (Další autoři: VOJÁČEK, Ondřej, LOUDA, Jiří).
ŠEFLOVÁ, Jitka, aj. Veřejné služby měst a obcí. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2012. 110 s. ISBN 978-80-87197-60-8. (Další autoři: ČTRNÁCTÝ, Jaromír, KRAFT, Stanislav, MALÝ, Vítězslav, SLAVÍK, Jan, VEJCHODSKÁ, Eliška, VOJÁČEK, Ondřej).
SLAVÍK, Jan. Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích - vybrané problémy. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 96 s. ISBN 978-80-87197-56-1


Odborné konference
RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan. 2016. Can demographic characteristics explain intermunicipal differencies in production of municipal waste? In: Špalková, D., Matějová, L. (eds.) Proceeding of the 20th international conference Current trends in public sector research 2016. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 375 – 382. ISSN 2336 – 1239. ISBN 978-80-210-8082-9. 
 
 
Vědecké projekty GAČR a TAČR
 
2009 – 2010       Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje (GAČR - IEEP při NF VŠE Praha)
2010 - 2011        Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur (např. regulace nakládání s obalovými odpady) (GAČR - IEEP při NF VŠE Praha)
2013 – 2014       Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady nebonovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy (TAČR – IREAS, o.p.s.)
2015 – 2016       Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb (GAČR – IREAS, o.p.s. + MU Brno)
2016 – 2018       Vliv demografického vývoje a ‘vytěsňovacího efektu’ na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství (GAČR – FSE UJEP + INESAN + PřF UK)