foto

Ing. Jan Macháč

Email: jan.machac@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 709

Místnost: M 2225

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2017/18

pondělí liché -   8:45 - 9:45 hod.  (po předchozí domluvě e-mailem)


 

Vzdělání

2009 - 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze, Bakalářský obor Národní hospodářství (Bc.)
2012 - 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze, Inženýrský obor Ekonomika a správa životního prostředí (Ing.)
2014 - doposud Vysoká škola ekonomická v Praze, doktorské studium oboru Hospodářská politika (Ph.D.), předpokládaný rok ukončení: 2017


Praxe

2011 - doposud IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., asistent, výzkumný pracovník, ekonomický analytik a projektový manažer
2013 - doposud Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, asistent a výzkumný pracovník, vyučující odborných předmětů Ekonomika životního prostředí, Veřejná ekonomika a veřejné politiky, Metody odborné práce, vedení diplomových prací
2014 - doposud Vysoká škola ekonomická v Praze, výuka odborných předmětů: Ekonomie 1, Základy mikroekonomie, Ekonomie životního prostředí, Bakalářský seminář.


Publikace

MACHÁČ, J.; SIGEL, K.; BRABEC, J.; KLAUER, B.; SLAVÍKOVÁ, L. 2016. Assessing disproportionate costs according to the EU Water Framework Directive: Application of the “new Leipzig approach” in the Czech Republic. In Programmkomitee des Magdeburger Gewässerschutzseminars 2016 (ed.) Magdeburger Gewässerschutzseminar 2016 Die Elbe und ihre urban beeinflussten Gewässer - Tagungsband. October 6.-7., 2016. Dresden.

MACHÁČ, J.; SLAVÍKOVÁ, L. 2016. Appropriateness of Cost-Effectiveness Analysis in Water Management: A Comparison of Cost Evaluations in Small and Large Catchment Areas. In ŠPALKOVÁ, D.; MATĚJOVÁ, L. (ed.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016 / Current Trends in Public Sector Research, January 21-22, 2016. Šlapanice u Brna: Masaryk University, s. 302-309, ISSN 2336-1239.

SIGEL, K.; MACHAC, J.; KLAUER, B.; BRABEC, J. 2016. Begründung „weniger strenger Umweltziele“ nach EG-WRRL: Anwendung des Verfahrens „neuer Leipziger Ansatz“ auf eine Fallstudie in der Tschechischen Republik (Odůvodnění "méně přísného environmentálního cíle" podle Rámcové směrnice o vodě: Praktické použití metody " neuer Leipziger Ansatz" na případové studii v České republice). In WERNECKE, G.; EBNER von ESCHENBACH, A. D.; STRUNCK, Y.; KIRSCHBAUER, L.; MÜLLER, A. (ed.) Proceedings of the Conference Tag der Hydrologie (Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 37-16), March 17-18, 2016. Koblenz, s. 393–398, ISBN: 978-3-88721-342-8, DOI: 10.14617/for.hydrol.wasbew.37.16.

MACHÁČ, J.; LOUDA, L.; DUBOVÁ, L. 2016. Green and blue infrastructure: An opportunity for smart cities? Published in Smart Cities Symposium Prague (SCSP), 2016, May 26-27, 2016. Praha, 6 s., ISBN: 978-1-5090-1116-2, DOI: 10.1109/SCSP.2016.7501030.
ZEMKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; LOUDA, J.; VOJÁČEK, O. 2015. Readjusting Environmental Fees for Products with a Long Lifetime: Case of PV Module Recycling Fee in the Czech Republic. In PECH, M.; MATĚJČKOVÁ, M. (ed.) Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. November 5 - 6, 2015. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics. s. 256-260, ISBN 978-80-7394-536-7.

MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; VOJÁČEK, O.; JÍLKOVÁ, J. 2015. Assessment Of Disproportionate Costs In Water Management in the light of the EU WFD. In IWRA (ed.). Proceedings of World Water Congress XV, May 25-29, 2015.    Edinburgh. 13 s.
MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L. 2015. Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – national impact assessment compared to the European impact estimate. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) Environmental economics and policy research providing information for decision making:  YOUNG SCHOOLAR´S PERSPECTIVE, Litomysl seminar publicing, s. 22-35. ISBN 978-80-86709-22-2.

VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J. 2015. Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém vhodný k řešení? In Vávra, J.; Lapka, M.; Cudlínová, E. (ed.) Ekonomika v souvislostech, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 11-38. ISBN 978-80-7308-571-1.

MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L. 2014. Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – national impact assessment compared to the European impact estimate. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) 16th International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers, Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations, conference proceedings, November 6-7, 2014. Prague: University of Economics in Prague, s. 17-27.

VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL T. 2014. Lake Orlík basin to reduce phosphorus contamination of tributaries. In: SAUER, P. (ed.) Providing information for decision making in environmental management: Young schoolar´s perspective, Litomysl seminar publicing, s. 30-41. ISBN 978-80-86709-21-5.

VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SOBOTKA, L. 2014. Hodnocení ekonomických dopadů návrhu směrnice pro střední spalovací zařízení, ProEnergy, roč. 2014, č. 4.

VOJÁČEK, O.; HEJZLAR, J.; SLAVÍKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL, T.; CUDLÍNOVÁ, E. 2013. Cost-effectiveness analysis report for the Vltava catchment,             Czech Republic, including analysis of disproportionality. Refresh WP6

SLAVÍKOVÁ, L.; VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL, T. 2013. Cost effectiveness analysis of measures in Lake Orlík basin to reduce contamination of tributaries with phosphorus. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. Prague: University of Economics in Prague, 2013, s. 157-164.

MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O. 2012. Comparative analysis of approaches to regulatory impact assessment (RIA) with an emphasis on the regulation proportionality concept. Contribution to the conference and Proceedings "Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni", April 23-25, 2012. Brno.