foto

Ing. Miroslav Kopáček

Email: miroslav.kopacek@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 912

Místnost: MO 412

STAG: odkaz


Konzultační hodiny LS 2017/2018

Ve zkouškovém období konzultace probíhají po individuální domluvě emailem.
Dovolená: 30. 6. - 15. 7., 28. 7. - 12. 8., 18. 8. - 2. 9.
 

Vzdělání

od 2017 PřF OU - Ekonomická geografie a regionální rozvoj - doktorské studium
2013 - 2015 FSE UJEP - Regionální rozvoj - Ing.
2010 - 2013 FSE UJEP - Regionální rozvoj - Bc.
2004 - 2008 SPŠ chemická a stavební - maturita


Zaměstnání

od 2015 FSE UJEP - KRRVS - odborný asistent
2005 - 2015 EKOSFERA spol. s r.o.


Funkce

od 2018 Disciplinární komise FSE UJEP - náhradní člen
od 2017 Akademický senát FSE UJEP - člen
2013 - 2015 Akademický senát FSE UJEP - místopředseda
2012 - 2015 Akademický senát FSE UJEP - člen


Odborné zaměření

Regionální rozvoj se zaměřením na prostorové plánování a udržitelný rozvoj. Okrajově i socioekonomická geografie a volební geografie.


Publikace

SLAVÍKOVÁ, L., RAŠKA, P. a KOPÁČEK, M. (XXXX). Mayors and “their” land: revealing approaches to flood risk management in small municipalities. In: Journal of Flood Risk Management (Accepted Article). DOI: 10.1111/jfr3.12474.

KOPÁČEK, M. a HORÁČKOVÁ, L. (2018). Mladí lidé a trh práce: případová studie regionů ve státech Visegrádské skupiny. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 78 - 85. ISBN 978-80-210-8969-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-9.

KOPÁČEK, M. (2017). Vymezování oblastí vyžadující specifickou podporu na krajské úrovni na příkladu Ústeckého kraje. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, s. 390 - 399. ISBN 978-80-7509-548-0.

NOVÁK, V., PALCROVÁ, Š., KREJČÍ, T., KOPÁČEK, M. a HORÁČKOVÁ, L. (2017). Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016 (Výzkumná zpráva). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 91 s.

RAŠKA, P., SLAVÍKOVÁ, L., KOPÁČEK, M. a HRNČÍŘOVÁ, V. (2017). Realizovatelnost územních protipovodňových opatření pohledem starostů malých obcí. In: Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 20, č. 5, s. 23 - 30. ISSN 1212-0855.

NOVÁK, V. a KOPÁČEK, M. (2017). Economic crisis impacts on employment and economic performance in czech glass industry. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 139 - 146. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-17.