foto

Ing. Miroslav Kopáček

Email: miroslav.kopacek@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 912

Místnost: MO 412

STAG: odkaz


Konzultační hodiny LS 2017/2018 - výuková část

úterý 12:00 - 14:00
středa 09:30 - 10:30


Vzdělání

od 2017 PřF OU - Ekonomická geografie a regionální rozvoj - doktorské studium
2013 - 2015 FSE UJEP - Regionální rozvoj - Ing.
2010 - 2013 FSE UJEP - Regionální rozvoj - Bc.
2004 - 2008 SPŠ chemická a stavební - maturita


Zaměstnání

od 2015 FSE UJEP - KRRVS - odborný asistent
2005 - 2015 EKOSFERA spol. s r.o.


Funkce

od 2017 Akademický senát FSE UJEP - člen
2013 - 2015 Akademický senát FSE UJEP - místopředseda
2012 - 2015 Akademický senát FSE UJEP - člen


Odborné zaměření

Regionální rozvoj se zaměřením na prostorové plánování a udržitelný rozvoj. Okrajově i socioekonomická geografie a volební geografie.


Publikace

KOPÁČEK, M. (2017). Vymezování oblastí vyžadující specifickou podporu na krajské úrovni na příkladu Ústeckého kraje. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, s. 386 - 395.

RAŠKA, P., SLAVÍKOVÁ, L., KOPÁČEK, M. a HRNČÍŘOVÁ, V. (2017). Realizovatelnost územních protipovodňových opatření pohledem starostů malých obcí. In: Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 20, č. 5, s. 23 - 30. ISSN 1212-0855.

NOVÁK, V. a KOPÁČEK, M. (2017). Economic crisis impacts on employment and economic performance in czech glass industry. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 139 - 146. ISBN 978-80-210-8587-9.