PhDr. Michaela Hiekischová

Email: michaela.hiekischova@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 875

Místnost: MN 207

STAG: odkaz


 

Konzultační hodiny v ZS 2017/2018

Středa 10:00 - 11:00
Čtvrtek   9:45 - 11:45

PO PŘEDEŠLÉ DOMLUVĚ - v případě zájmu o konzultaci je třeba se předem domluvit ústně či e-mailem! Zároveň je možné domluvit se i na jiných termínech, dle možností.
 

Studijní materiály:

Kritické čtení odborných textů - prezentace
Trh práce a nezaměstnanost - prezentace Instituce na trhu práce, prezentace Mezinárodní kontext
Poradenství v oblasti zaměstnanosti - prezentace
 VZDĚLÁNÍ:
2014 – dosud - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Obor: Veřejná a sociální politika (doktorské studium)
2011 - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Obor: Veřejná a sociální politika, zakončeno rigorózní zkouškou (titul PhDr.)
2008 – 2010 - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Obor: Veřejná a sociální politika, zakončeno státní závěrečnou zkouškou (titul Mgr.)
2004 - 2007 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, obor: Sociální práce, zakončeno státní závěrečnou zkouškou (titul Bc.)

PRAXE:
2015 – dosud - odborný asistent, Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická
2007 – 2015 - Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem
2014 – 2015 - Externí expert (na další vzdělávání osob do 25 let), Fond dalšího vzdělávání
2012 – 2013 - Odborný konzultant metodiky (Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce), Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

ODBORNÉ PUBLIKACE:
HIEKISCHOVÁ, Michaela. 2016. Vývoj úřadů práce jako institucí pro realizaci veřejných služeb zaměstnanosti. Scientia et Societas, 7(4), 109-129. 

HIEKISCHOVÁ, Michaela. 2015. Sociální práce na úřadech práce – od stresu k bezmoci? Sociální práce/Sociálna práca, 15(5), 79-88.

HIEKISCHOVÁ, Michaela. Politika snižování dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2010. 152 s. (zpracováno pro projekt „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika“)

HIEKISCHOVÁ, Michaela. Vliv reformy systému služeb zaměstnanosti v ČR na realizaci sociálních šetření u agendy hmotné nouze. Praha: Fórum sociální politiky, 7(5), 9-15.

HIEKISCHOVÁ, Michaela. 2015. Vzdělávací politika v oblasti středního školství v Ústeckém kraji (případová studie). In VESELÝ, A., KOHOUTEK, J. Ekonomika vzdělávání. Brno: MU Ekonomicko-správní fakulta.

VESELÝ, Arnošt - VLK, Aleš – HIEKISCHOVÁ, Michaela. 2011. Odborné školy a jejich sociální partneři (kapitola 2). Praha: NUOV. ISBN 978-80-87063-33-0

ÚČAST NA KONFERENCÍCH:
2016 - Ostravská univerzita v Ostravě, vědecká konference "Psychologické aspekty pomáhání", příspěvek Důsledky organizační reformy úřadů práce: Pociťují zaměstnanci pocit bezmoci, bezvýznamnosti a pracovní nespokojenosti?

2015 – Univerzita Hradec Králové, studentská vědecká konference „Globalizace a její vliv na rozvoj sociální práce“, příspěvek Sociální práce v oblasti pomoci v hmotné nouzi na úřadech práce po reformě v roce 2012

GRANTY:
2016 - 2017 - Grantová agentura Univerzity Karlovy, název projektu: Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti