foto

Mgr.Jitka Laštovková, Ph.D.

Email: jitka.lastovkova@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 875

Místnost: MN 207

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v ZS 2017/2018

Pondělí        8,30 - 10,00 hodin
Úterý           11,45 - 13,15 hodin


Vzdělání

1994 - 2000 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií, sociologie - český jazyk a literatura, magisterské studium
2004 - 2010 Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, obor etnologie, doktorské studium, disertace Velitelské schopnosti důstojníku AČR ve světle profesionalizace


Praxe

2000 - 2004 Ministerstvo obrany ČR, Expertní centrum vojskové psychologie - socioložka
2004 - 2006 Sociologický ústav AV ČR - socioložka
2006 - 2008 Ministerstvo obrany - Inspekce ministra obrany 
2009 - 2013 MPSV - odpovědnost za koncepční dokumenty v oblasti politiky sociálního začleňování
2011 Ministerstvo obrany, Sekce personální - socioložka
2013 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - výuka Úvodu do sociologie, Sociologie, Sociologie rodiny, Metod sociálního výzkumu, Problematiky menšin, Sociální exkluze a inkluze a Sociální deviace


Odborné zaměření

metody výzkumu, genderové otázky, vojenská sociologie


Publikace

Kapitola v monografii: Laštovková, J. 2007: „Doma“ v pohraničí. In Houžvička, V., Novotný, L. (eds.): Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Str. 85 – 94. SOÚ, Praha.

Laštovková, Jitka. 2005. „Enviroment of Reform Process and Profesionalisation of Armed Forces – the Czech Republic.“ Pp. 87 – 100 in Kozma, Gábor (ed.). Professionalisation of Armed Forces. Budapest: MoD of Hungary.

Článek ve sborníku Laštovková J., Sedláková, R. 2013: Média národnostních menšin žijících v České republice. In Serafínová D., Mathien M. (eds.): L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. Str. 119 - 131. Bruylant.

Laštovková, J. 2007: Místní elity v pohraničí a jejich tendence k lokalismu. In Evropská identita v podmínkách evropské integrace. Str. 154 – 160. Slezské zemské muzeum, Opava.

Laštovková, J. 2006: „Doma“ v pohraničí. In Lenk, L. Svoboda, M. a kol. (eds.): Argonauti za obzorem západu. Antropoweb při FF ZČU, Plzeň.

Laštovková, J. 2006: At Home in Borderland. In Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai T. 2. str. 101 – 111. Šiauliai University.

Laštovková, J. 2005: Euroregiony na hranicích České republiky. In Zich, F. (ed.): Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky II. Sborník podkladových studií. Str. 34 – 56. FSS UJEP, Ústí nad Labem.

Laštovková, J. 2005. Building of Postwar Home. In Rusu, H., Voicu, B. (eds.): Perspectives on the European Postcommunist Societies. Str. 133 – 142. Sibiu.

Článek v odborném časopise Laštovková, J. 2007: Vodáková, A., Vodáková, O. (eds.) Rod ženský (recenze). Akta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 2, str. 173 – 175.

Laštovková, J. 2006: Konference „Modernisation of Economy and the State“. Sociologický časopis 4, str. 835 – 837. Laštovková, J. 2006: Konference „European Studies: between Globalisation and regionalism“. Sociologický časopis 5, str. 1109 - 1110.

Laštovková, J., Leontiyeva, Y. 2005. „EU Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. Liepaja, Lotyšsko, 9. – 13. 6. 2005“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 41: 969 - 970.

Brož, M., Laštovková, J. 2005: Přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem v názorech lokálních elit. Česko-německé souvislosti 1: 3 - 4.

Laštovková, J., Novotný, L. 2005: Přeshraniční kontakty a spolupráce ve světle veřejného mínění. Česko-německé souvislosti 2: 3 - 5. Laštovková, J. 2005: Hrdost na Českou republiku pohledem veřejného mínění. Česko-německé souvislosti 2, str. 12.

Laštovková, J. 2005: Malá encyklopedie pojmů. Česko-německé souvislosti 2, str. 14. Laštovková, J. 2004. „Local Elites Discussing Problems of the Saxon Cross-border Area”. Czech – German Connections 2: 2 – 3.

Křížková, A., Laštovková, J., Víznerová, H. 2006: Women and Transport in the Czech Republic. Report for the European Parliament. Editorská činnost Socioweb 4/2006, monotematické číslo na téma Hranice: odlišnost a propojování v sociálním a geografickém kontextu. Dostupné z www.socioweb.cz.


Grantové aktivity

2002 - 2003 Professionalisation of AVF of Transitional Countries - Ministerstvo obrany ČR, SR a Maďarska
2003 - 2004 Leader development in military officers - ERGOMAS group
2004 - 2005 Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie s důrazem na pohraniční oblasti - Sociologický ústav AV ČR
2004 - 2005 Historical Landmarks in Border-Region Identities - SOU AV ČR A Centrum für angewandte Politikforschung, Ludwig-Maxmillians-Universität München
2010 - 2011 Úroveň psychosociálních podmínek kontingentů AČR PRT ISAF - GŠ AČR
2012 - 2014 Analýza úrovně pracovní spokojenosti příslušníků Aktivní zálohy OS AČR v rámci cvičení AZ, GŠ AČR


Zahraniční stáže

2007 Swedint, Kungsangen, Švédsko, United Nations Staff Officer Course


Studijní materiály

Sociologie I (B045)

​​1. problémy a perspektivy sociologie

​2. klasická sociologie

3. sociologie 20.století

4. sociologie v postmoderně

5. média a společnost

6. socializace a sociální interakce

7. příroda a kultura

8. sociální stratifikace

9. sociální inkluze a exkluze

​10. rodina a společnost

Sociologie II (B046)

I Menšina, většina, rasa, etnikum

II Sexualita, sociologie těla

III Genderové otázky

IV Sociální deviace

​V. Náboženství

VI. Vzdělání

VII. Sudety