foto

PhDr. Petr Balek

Email: petr.balek@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 874

Místnost: MN 211

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2016/2017  

Ve zkouškovém období dle dohody
 
1969 - 1973 středoškolské - Střední průmyslová škola strojní, Ústí nad Labem
1976 - 1981 vysokoškolské - FF UK Praha, obor sociologie - polit. ekonomie
1983 doktorát  - obor sociologie, FF UK Praha
Vzdělání


Praxe

1981 - 1984 UK Praha - studijní pobyt
1984 - 1985 ÚFS ČSAV Praha - výzkumný pracovník
1985 - 1987 Ústav pro výzkum kultury Praha - výzkumný pracovník
1987 - 1991 SEÚ ČSAV výzkumný pracovník
1991 - 1993 Úřad práce Česká Lípa - analýzy trhu práce
1993 - 1995 UJEP FSE Ústí n.L. - odborný asistent 
1995 - 1997 Euroškola Česká Lípa - učitel
1997 - 1999 UJEP FSE Ústí n.L. - odborný asistent 
2000 - doposud UJEP FSE Ústí n.L. - vedoucí katedry sociální práce 


Publikace

 
Balek,P.: Sociálně problémové jevy v regionech, FSE UJEP Ústí nad Labem,
                ISBN 80-86563-14-6, 2005, str. 32-37

 Balek, P.: Ústavní péče pro problémové děti jako prvek diskriminace, Acta facultatis philosophicae universitatis Prešoviensis, ISBN 80-8068-425-1, 2005, str. 407 -412

Balek, P.: Problém regionální identity v rámci českého pohraničí s důrazem na specifika severozápadního pohraničí, ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE,Ústí n. L., ISBN 80-7044-778-8, 2006, str. 155-163
 
Balek, P.: Regionální identita obyvatel v příhraničních oblastech ČR, Člověk v pohraničí, ISBN 80-7044-836-9, 2006, str. 106-119
 
Balek, P.: Přeshraniční vlivy a identita obyvatel českého pohraničí, Přeshraniční vlivy v českém pohraničí, ISBN 80-7044-931-8, 2007, str. 85-94
 
Balek, P.: Regionální identita obyvatel českého pohraničí, Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí, FSE UJEP Ústí nad Labem,ISBN 978-80-7414-092-1, 2008, str. 134-162
 
Balek, P.: Regionální identita a sociální potenciál regionů, Sociální potenciál průmyslových regionů, FSE UJEP Ústí nad Labem,ISBN 978-80-7414-098-3, 2008, str. 93-104
 
Balek, P.: Faktory identifikace s regionem jako součást sociálního potenciálu, Sociální potenciál starého průmyslového regionu, Praha, ISBN 978-80-7431-016-4, 2009
 
Balek, P., Kuchař, P.: Integrace cizinců. Případ Ústeckého kraje, Ústí n. L., ISBN 978-80-7414-435-6,2011

Balek, P., Regional identity in selected districts in the Ústí nad Labem region, in ECONOMIC AND SOCIAL TRENDS OF THE ÚSTÍ NAD LABEM REGION AFTER THE YER 1989,Ústí n. L., 97-80-7414-537-3, 2013, str 77- 86 

Regional Aspects of Unemployment in the Czech Republic and Slovakia  Kuchař Pavel ;   Balek Petr ;   Michelová Radka ;  

Vašat Jan ;   Vaska Ladislav ;   Mydlíková Eva ;   Čavojská Katarína ;   Čierna Martina   ID 43880578 | RIV-Ano RIV-ID 43885321 | rok: 2013

 


Zahraniční stáže

2000 University of Hertforshire - VB - přednáška 
2001 University of Hertforshire - VB - přednáška 
2003 University of Hertforshire - VB - přednáška