About us \ Documents \ Internal regulations

Internal regulations

Internal regulations of faculty

Download The Statute of FSE UJEP
download Organizační řád FSE UJEP
Election Regulations and Rules of Procedure of FSE UJEP Academic Senate
The Rules of Procedure for the Faculty Research Booard
Studijní a zkušební řád UJEP (platný i pro FSE UJEP)
Stipendijní řád UJEP (platný i pro FSE UJEP)
The Disciplinary Code for FSE UJEP


Příkazy a směrnice rektora

Download Směrnice rektora č.5/2015 - Pracovní úrazy a úrazy studentů
download Směrnice rektora č.6/2014 - K organizaci mezinárodních mobilit
Směrnice rektora č.5/2014 - K podávání žádosti o ubytovací stipendium a poskytování ubytovacího stipendia
Směrnice rektora č.4/2014 - Zveřejňování závěrečných prací
Směrnice rektora č.1/2014 - Poplatky za studium za akademický rok 2014/2015Směrnice děkana

Download Směrnice č. 2/2015 - Stipendia Fakulty sociálně ekonomické pro akademický rok 2015/2016
Download Směrnice č. 1/2015 - Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16
Download Směrnice č. 2/2006 - Pravidla pro udělování pamětních listů za zásluhy na FSE UJEP
download Směrnice č. 1/2014 - Podpora vědecko-výzkumné činnosti
 


Příkazy děkana

Download Příkaz děkana č. 3/2015 - Pravidla pro zpracování a obhajobu BP, DP a SZZ
download Příkaz děkana č. 2/2015 -  Poskytnutí zdravotního volna – tzv. sick days zaměstnancům FSE v roce 2015 
Příkaz děkana č. 1/2015 - Zásady stanovení rozsahu výukové povinnosti odborných asistentů na FSE UJEP
Příkaz děkana č. 5/2014 Vznik Pedagogické rady FSE UJEP a schvalování výběrových kurzů
Příkaz děkana č. 2/2014 - Organizační řád FSE UJEP 
Příkaz děkana č. 7/2013 - Vypisování termínů zápočtů a zkoušek
Příkaz děkana č. 5/2013 - Náhrada přímé výuky
Příkaz děkana č. 4/2013 - Postup při schvalování služebních cest pracovníků FSE UJEP
Příkaz děkana č. 3/2013 - Povinná účast studentů na seminářích a cvičeních
Příkaz děkana č. 2/2013 - Pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů  (aktualizováno ke dni 25.2.2015)

Příkazy proděkana pro studium

Download Příkaz proděkanky pro studium č. 4/2014 - Zápis změny v systému STAG
download Příkaz proděkanky pro studium č. 1/2014 - Postup při vyřizování žádosti (aktualizace dokumentu)
Příkaz proděkanky pro studium č. 2/2013 - Zápis povinně volitelných kurzů (aktualizace ke dni 14.9.2015)
Příkaz proděkanky pro studium č. 1/2013 - Účast na přijímacím řízení a promocích
Příkaz proděkana pro studium č. 2/2012 - Pokyn pro ověření vzdělání vedoucích BP a DP a oponentů
Příkaz proděkana pro studium č. 2/2011 - Zápis výsledků kontrol studia do výkazu o studiu
Příkaz proděkana pro studium č. 1/2009 - Zásady vyplňování formuláře STAG na doplnění údajů o kvalifikační práci na FSE UJEP
Příkaz proděkana pro studium č. 1/2008 - Zveřejňování závěrečných prací
Příkaz proděkana pro studium č. 1/2008 - Pokyn pro druhý zápis výběrového kurzu


Příkazy proděkana pro rozvoj a informatizaci

Příkaz proděkana pro rozvoj a informatizaci č. 1/2014 - Řešení poruch počítačové techniky

Metodické postupy

Metodický pokyn proděkana pro studium č. 1 - O harmonogramech kontrol studia
Metodický pokyn proděkana pro studium č. 2 - Splnění požadavků pro tisk diplomu
Motivační program pro studenty FSE UJEP - Erasmus+