About us \ Documents \ Formuláře, šablony a návody

Formuláře, šablony a návody

Formuláře

Download Obecný formulář žádosti 
download Žádost o stipendium 
download Žádanka o nákup literatury
Oznámení disciplinárního přestupku FSE UJEP
Podklady a zadání pro bakalářské a diplomové práce
Odvolání proti  rozhodnutí o vyměření poplatku

 

Šablony

Download Akreditace předmětu
Důležité: před zobrazením a vyplňováním šablony je nutné tuto uložit do PC   (pravé tlačítko myši -> Uložit jako... (Save as...) )
Download Vzorová šablona pro tvorbu BP 
download Vzorová šablona pto tvorbu DP
Vzor - "Podklad pro zadání BP/DP" - pro všechny obory
Vzorová šablona pro posudek vedoucího/oponenta BP/DP
 Důležité: před zobrazením a vyplňováním šablony je nutné tuto uložit do PC   (pravé tlačítko myši -> Uložit jako... (Save as...) ) 

Návody

Návod k editaci osobního profilu na www stránkách fakulty