About us \ Departments \ Department of Regional Development and Public Administration

Department of Regional Development and Public Administration

Obecné informace
Katedra Regionálního rozvoje a veřejné správy garantuje v bakalářském a navazujícím magisterském studiu obor Regionální rozvoj v rámci programu Hospodářská politika a správa a zajišťuje převážně výuku předmětů tohoto oboru, např. Základy sociálně ekonomické geografie, Úvod do regionálního rozvoje, Finance ve veřejné správě, Demografie, Územní plánování a regionální rozvoj, Regionální ekonomika (bakalářské studium), Teorie regionálního rozvoje, Regionální trh práce, Teorie a praxe regionální politiky, Management obcí a regionů, Inovativní koncepty v regionálním rozvoji a Využití strukturálních fondů v rozvoji obcí a regionů, Regionální ekonomika, Regionální rozvojové projekty, Teorie regionálního rozvoje, Územní plánování a regionální rozvoj, Regionální politika EU a Demografie.

Pro jiné studijní obory zajišťuje výuku kursů Teorie regionu a osídlení, Státní správa a samospráva, Základy demografie, a dalších.

Vědecké aktivity jsou zaměřeny zejména na řešení rozvoje regionů a sídel (zejména velkých měst a aglomerací). Při výzkumu regionů spolupracuje s Katedrou gospodarki regionalnej UE Wroclaw – Jelenia Góra, s Katedrou gospodarki prestrzennej i administracji samorzadovej, FE UE. Intytutem geografii i rozvoju regionalnego UNI Wroclaw a dalšími polskými pracovišti řešící problematiku regionální a sociální geografie a RR. V rámci programu Erasmus spolupracuje s UNI Paisley, UNI a UE Wroclaw.