Pro studenty \ Studentská stipendia

Studentská stipendiaStudenti FSE UJEP mohou při svém studiu získat následující finanční podporu:

 
  • sociální stipendium - tíživé sociální situaci,
  • ubytovací stipendium - při vyšší vzdálenosti trvalého bydliště od fakulty,
  • prospěchové stipendium FSE - za vynikající studijní výsledky,
  • mimořádné stipendium FSE - za významnou činnost ve prospěch fakulty, tíživá sociální situace.

Stipendia přiznává děkan fakulty a jejich výši schvaluje Stipendijní komise FSE UJEP podle Stipendijního řádu UJEP.
 
Download Stipendijní řád UJEP (platný i pro FSE UJEP)
Download Směrnice rektora č. 5/2014 - Ubytovací stipendium
Download Směrnice děkana č. 2/2016 - Stipendia v ak. roce 2016/17
Download Vyplacená prospěchová a mimořádná stipendia v ak. roce 2015/16
Download Webovské stránky UJEP věnované stipendiím a poplatkům za studium