Pro studenty

Pro studenty

Vítejte ve studentské části webu Fakulty sociálně ekonomické. V levém menu této části naleznete vše, co potřebujete vědět. V případě námětů na další informace neváhejte kontaktovat administrátora webu.
 

Důležitá sdělení17. 1. 2018Důležitá zpráva o SBZ a SZZ - květen 2018
Eva Polesná
Dobrý den, během ledna 2018 došlo k úpravám studijních plánů všech oborů. Prosíme tedy studenty, kteří půjdou v květnu 2018 poprvé ke státnicím a v elektronickém předzápisu si zapsali Obhajobu bakalářské nebo diplomové práce, aby tento předmět zrušili a místo něj si zapsali z nabídky státnicových předmětů "Splnění podmínek studia". Děkujeme za pochopení.
17. 1. 2018Změna rozvrhu
Eva Polesná
Během ledna může docházet ke změnám v rozvrhu - kontrolujte si průběžně ve stagu své rozvrhy.
16. 1. 2018nový formulář pro studenty - ŽÁDOST O UZNÁNÍ PŘEDMĚTU
Romana Havlová
Upozorňujeme, že je na stránkách FSE vložen nový formulář " ŹÁDOST O UZNÁNÍ PŘEDMETU " (používat tento formulář místo "obecného formuláře žádosti" )
15. 1. 2018Upozornění - studijní oddělení
Alena Podlesná
Upozorňujeme, že ve čtvrtek dne 18.1.2018 jsou zrušeny hodiny pro studenty v obou kancelářích studijního oddělení z důvodu školení.
12. 1. 2018Změna konzultace
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
V pondělí dne 15. 1. 2018 odpadá z důvodu pracovní cesty konzultační hodina. Náhradní konzultace proběhne ve středu 17. 1. 2018 v době od 12 do 13 hod. v M 418. Úterní konzultační hodiny zůstávají beze změny v platnosti.
12. 1. 2018Upozornění pro studenty oboru RRVS
Petra Havránková
Studenti, kteří budou vykonávat SBZ, SZZ v květnu 2018, si mohou u sekretářky katedry vyzvednout Zadání BP, DP (v hodinách určených pro studenty).
12. 1. 2018Osvědčení
Romana Košvancová
Studenti, kteří absolvovali jazykový kurz v rámci CŽV "Italský jazyk I" si mohou vyzvednout Osvědčení u p. R. Košvancové (místnost MO 205)
12. 1. 2018Disciplinární komise
Ondřej Moc
V lednu 2018 řešila disciplinární komise jeden případ podezření na spáchání disciplinárního přestupku, a sice vydávání cizího textu za vlastní práci bez náležité citace. Studentka byla uznána vinnou ze spáchání tohoto disciplinárního přestupku a byla jí uložena sankce podmínečné vyloučení ze studia se zkušební dobou do konce studia. Komise zvažovala vyloučení ze studia, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o volitelný předmět a vzhledem k výsledku hlasování (3:2) dospěla k rozhodnutí o návrhu na podmínečné vyloučení. Protože se podobné prohřešky v poslední době množí, bude komise nucena napříště přistoupit k návrhům na tvrdší tresty a také bude velmi přísně posuzovat nedovolené používání mobilních telefonů při písemném zkoušení.
3. 1. 2018UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Romana Havlová
Studenti,kteří si žádali o ubytovací stipendium si mohou vyzvednout písemné rozhodnutí na Studijním .odd.FSE v úředních hodinách. Po termínu 31.1.18 budou rozhodnutí založeny do osobních složek studenta.
3. 1. 2018konzultační hodiny doc.Ing. D. Šťastného, Ph.D.
Dagmar Hodanová
Ve středu 3.1.2018 budou KH doc.Ing. D. Šťastného, Ph.D. od 14 -16.00.
4. 12. 2017zrušení konzultačních hodin Ing. L. Povolné
Ondřej Moc
Ve středu 6. 12. budou KH Lucie Povolné zrušeny z důvodu účasti na konferenci. V případě potřeby kontaktujte vyučující mailem.