Pro studenty

Pro studenty

Vítejte ve studentské části webu Fakulty sociálně ekonomické. V levém menu této části naleznete vše, co potřebujete vědět. V případě námětů na další informace neváhejte kontaktovat administrátora webu.
 

Důležitá sdělení27. 2. 2017Změna konzultačních hodin
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Konzultace ze dne 28. 2. 2017 se mimořádně přesouvá na čtvrtek 2. 3. 2017 od 16 do 17 hod.
27. 2. 2017zrušení výuky a konzultačních hodin PhDr. A. Reissové, Ph.D.
Dagmar Hodanová
V týdnu od 27.2. - 3.3.2017 se ruší výuka a konzultační hodiny PhDr. A. Reissové, Ph.D. z důvodu nemoci.
27. 2. 2017Upozornění
Petra Havránková
Dne 28. 2. a 1. 3. 2017 se ruší výuka a konzultační hodiny Ing. P. Olšové, Ph.D.
24. 2. 2017Změna rozvrhu
Eva Polesná
Změna rozvrhu kombinovaného studia - 1. a 2.roč. RRVS.
23. 2. 2017Změna rozvrhu
Eva Polesná
Změna rozvrhu kombinovaného studia - 1. roč. EM+RRVS.
22. 2. 2017Zrušení výuky
Hana Vašíčková
Dne 22.2.2017 se ruší, z důvodu nemoci, výuka-cvičení předmětu Metody individuální SP Mgr.Petrů od 16,00 hodin.
22. 2. 2017Změna rozvrhu
Eva Polesná
Změna rozvrhu kombinovaného studia - 2. roč. SP.
21. 2. 2017Změna rozvrhu
Eva Polesná
Změna rozvrhu kombinovaného studia - 2. roč. EM+RRVS.
20. 2. 2017Změna rozvrhu
Eva Polesná
Byl zrušen VK - B2B Marketing pro prezenční studium.
17. 2. 2017Nová položka v sekci zaměstnání
Ondřej Moc
V sekci Nabídka zaměstnání je zveřejněna nová položka na pozici sociální pracovník.
17. 2. 2017Změna rozvrhu
Eva Polesná
Studentům FSE byl zrušen kurz KPR/0231.
17. 2. 2017Upozornění
Eva Polesná
Upozorňuji studenty kombinovaného studia, že mohlo dojít ke změně rozvrhu. Zkontrolujte si před výukou své rozvrhy ve stagu.
16. 2. 2017upozornění
Dagmar Hodanová
KPP - Studenti zkontrolujte si ve Stagu, zda máte zapsané zápočty a zkoušky.
13. 2. 2017Zrušení úředních hodin
Hana Zdarská
13.2. a 14.2.17 se ruší úřední hodiny p. Vašíčkové, sekretářky KSP (nemoc).
8. 2. 2017Upozornění pro studenty k ukončení el. předzápisu na LS 16/17
Alena Podlesná
Elektronický předzápis pro všechny studenty končí 12.2.2017.Student má možnost dle Příkazu proděkanky pro studium č.4/2014 si do 10-ti pracovních dnů po uzavření písemně požádat o provedení změn. Po uplynutí 5-ti pracovních dní jsou tyto úkony zpoplatněny. Více najdete na nástěnkách studijního oddělení v přízemí budovy FSE.
  
8. 2. 2017Upozornění pro studenty!
Hana Vašíčková
Studenti oboru SP, kteří budou odevzdávat Bakalářskou práci v březnu 2017, si mohou u sekretářky katedry vyzvednout Zadání BP (v hodinách určených pro studenty).
8. 2. 2017Upozornění
Eva Polesná
Studentům FSE, kteří si zapsali VK- Prevence kriminality na PF byl tento kurz odepsán. PF nabízí těmto zájemcům podobný kurz pod kodem KPR/0197.
8. 2. 2017oznámení
Dagmar Hodanová
Studenti oboru PEMA, kteří budou vykonávat SBZ v květnu 2017, si mohou vyzvednout Zadání BP u sekretářky Katedry managementu p. Hodanové v hodinách určených pro studenty.
3. 2. 2017Upozornění pro studenty oboru Finanční management
Romana Košvancová
Studenti, kteří budou vykonávat státní zkoušku v květnu 2017 si mohou v úředních hodinách vyzvednout Zadání BP/DP u sekretářky Katedry financí a účetnictví p. Košvancové.
30. 1. 2017Změna úředních hodin studijního oddělení
Alena Podlesná
v úterý dne 31.1.2017 jsou hodiny pro studenty v kanceláři č. 103 do 13.15 hod.
17. 1. 2017Upozornění pro studenty oboru RR
Petra Havránková
Studenti, kteří budou vykonávat SBZ, SZZ v květnu 2017, si mohou vyzvednout od 18. 1. 2017 Zadání BP, DP u sekretářky Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy p. Havránkové v hodinách určených pro studenty v kanceláři č. 415.
7. 12. 2016Upozornění pro studenty Ing. Minárika
Ondřej Moc
Dne 8.12.16 odpadá výuka a konzultační hodiny Ing. Minárika (nemoc). Náhrada výuky bude upřesněna.
6. 12. 2016Přesun konzultací
Ondřej Moc
V úterý 6. 12. se konzultace nekonají a přesouvají se na středu 7. 12. od 14 hod. P. Kačírek