Pro pracovníky \ Výzkumná činnost

Výzkumná činnostVýzkumná činnost FSE UJEP je gesci proděkana pro vědu a výzkum a jím řízeného referátu pro vědu,  výzkum a vnější vztahy. V jednotlivých sekcích v levém sloupci naleznete potřebné informace.