Pro pracovníky \ Erasmus

Erasmus

Výběrové řízení na zaměstnanecké mobility v rámci programu ERASMUS+

Přihlásit se můžete na výukový pobyt nebo na školení
 
Do výběrového řízení se přihlaste prostřednictvím přihlášky,
a to nejpozději do 20.9.2017.
Přihlášku odevzdejte v MO 221.
Bez řádně vyplněné přihlášky nemůžeme Vaši žádost akceptovat.
O výsledcích VŘ budete informování nejpozději do 30. 9. 2017.

Partneři FSE UJEP


Další informace: ZDEKontakt:
Jitka Ježková, jitka.jezkova@ujep.cz, 775 605 083