Novinky \ Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

05.01.2018


Státní bakalářské zkoušky

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Finanční management
Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Regionální rozvoj
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce


Státní závěrečné zkoušky

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Finanční management
Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Regionální rozvoj