Novinky \ Energetické systémy v ČR a Rakousku

Energetické systémy v ČR a Rakousku

04.01.2018

Zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně opět pořádá mimosemestrální kurz Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku 2018. 

Dovolujeme si oslovit studenty s nabídkou účasti na kurzu, který je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.

Kurs probíhá jako bilaterální zimní a letní škola v Praze a rakouské Vídni. Účastní se ho vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů. Vedle absolvování přímé výuky studenti absolvují tematické exkurze a vypracují bilaterální práci na vybrané téma. V průběhu kursu vyučující motivují studenty k navazování bilaterálních česko-rakouských odborných kontaktů s cílem pokračovat ve studiu témat hospodářské politiky v rámci společných výzkumných projektů a delších studijních pobytů.

Termín: Zimní část kursu proběhne v Praze od 29. ledna do 2. února 2018. Letní část proběhne od 17. do 22. června 2018 ve Vídni.
Kredity: Je možné získat ECTS kredity na základě obdrženého certifikátu, kurz je akreditován jako PVK Energie a společnost.
Přihláška: http://www.ieep.cz/wp-content/uploads/2017/10/Application-form-2018.doc.
Uzávěrka přihlášek: nejdéle 10. 1. 2018
Další požadavky: Studenti by měli mít za sebou minimálně 2 roky studia (pouze doporučení), hradí motivační poplatek ve výši cca 1 000 Kč (bude použit na financování společných studentských akcí s rakouskými partnery).

Předmět probíhá v angličtině. V rámci kursu je hrazeno cestovné, stravné a ubytování ve Vídni.
 
Více informací poskytne organizátorka kurzu Ing. Lenka Zemková (FSE UJEP), e-mail: zemkova@e-academia.eu.


Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.