Novinky \ SMART CITY – ohlédnutí

SMART CITY – ohlédnutí

06.12.2017

   


Co znamená koncept Smart City?
Jak souvisí s naší univerzitou a jak s Ústeckým krajem?
Jaké aktivity se pod tímto konceptem aktuálně rozvíjí?


O těchto tématech byla řec dne 6. 12. 2017 na diskusním fóru Smart City – kritická reflexe, kde jsme se zabývali využitím konceptu Smart při budování infrastruktury pro život člověka.

V rámci přednášek byly představeny aktivity Ústeckého kraje a vědeckých pracovníků UJEP, dále byly diskutovány aplikace Smart a došlo i na kritickou reflexi domácích i zahraničních zkušeností.

Setkání mělo tři bloky:
  1. Profilové týmy UJEP ve výzkumných tématech SMART a MATEQ
  2. Diskuze  konceptu Smart City
  3. Smart řešení v dopravě
Uvítali jsme pracovníky veřejné správy, akademiky, ale také pracovníky konzultačních a IT firem.

Reportáž Českého rozhlasu Sever - ZDE

Foto z akce - ZDE

Děkujeme všem účastníkům za jejich přítomnost i zapojení do diskuse.

Těšíme se na další setkání, o kterém Vás budeme včas informovat.