Novinky \ Shromáždění akademické obce FSE UJEP

Shromáždění akademické obce FSE UJEP

25.10.2017


Akademický senát FSE UJEP a děkan FSE UJEP zve všechny členy akademické obce fakulty na 


SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE FSE UJEP

dne 25. 10. 2017 od 15 hod. v učebně M 307
 

Program shromáždění:

1. Zpráva o činnosti AS FSE UJEP 
2. Život na FSE UJEP v roce 2017
3. Diskuze