Novinky \ Promoce 2018

Promoce 2018

26.06.2018

PROMOCE  ABSOLVENTŮ  FSE  UJEP  2018

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
 
 
POKYNY  PRO  ABSOLVENTY
  • vstup pouze ve společenském oděvu
  •  absolventi se dostaví  hodinu před začátkem promoce k pódiu divadla (při nesplnění této podmínky nelze zaručit, že bude absolvent promován)
  • nedoporučujeme přítomnost dětí do 3 let  
  • absolvent předloží doklad o zaplacení poplatku (jedná se o poplatek za pronájem divadla). Za doklad je považován ústřižek složenky, doklad  z banky o provedené transakci. U plateb provedených přes internet vytisknout pohyby-výdaje na účtu nebo výpis z účtu.
  
částka:  600,- Kč                                    
č.účtu:  100200392/0800             
variabilní symbol:   5101000418          
specifický symbol:  RČ bez čísla za lomítkem
 
26.6.18   -  9.00  hod.
bakalářské prezenční a kombinované studium  :
obor: Sociální práce
absolventi se dostaví 1 hodinu předem
 
26.6.18   -   12.00  hod.
bakalářské prezenční a kombinované studium:
obor: Ekonomika a management , Finanční manag., Regionální rozvoj
absolventi se dostaví 1 hodinu předem
 
27.6.18   -   9.00  hod.
magisterské studium
(všechny obory) 
absolventi se dostaví 1 hodinu předem 
 
PODROBNÉ INFORMACE BUDOU ZASÍLÁNY NA ADRESU BYDLIŠTĚ.
 
V případě neúčasti na promoci je nutné se předem písemně omluvit a zažádat o vydání diplomu. Žádost se zasílá na Studijní oddělení FSE UJEP.

Poučení o zpracování osobních údajů absolventů na promocích.