Novinky \ Přípravný týden pro státnicové testy

Přípravný týden pro státnicové testy

22.06.2017Ve středu 23. 8. 2017 proběhne druhý termín bakalářských státnicových testů. V rámci přípravy na testy naše fakulta nabízí přípravný týden, ve kterém budou účastníci na tyto testy detailně připraveni.

Vzhledem k tomu, že nejnižší úspěšnost byla zaznamenána u okruhů mikroekonomie a makroekonomie, budou tématem tohoto přípravného týdne právě tyto předměty.

V každém dni budou probrány základní koncepty týkající se daných předmětů. Zároveň budou procvičovány otázky, které by se mohli v testu vyskytnout, a samozřejmě zde bude dostatek prostoru pro otázky účastníků.

Výuka bude každý den probíhat ve dvou blocích: dopolední a odpolední. Konkrétní časy a místo výuky budou upřesněny. Výuku povede Ing. Julius Janáček – student doktorského studia, který na FSE vyučuje mikroekonomii a makroekonomii. Pro zvýšení motivace a aktivity studentů je zaveden účastnický motivační poplatek 300 Kč.

Kurz bude probíhat v termínu: 14. 8. – 18. 8. 2017
Termín podání přihlášky: 4. 7. 2017
Termín zaplacení poplatku: 18. 7. 2017

Přihlášku a informace o platbě naleznete na webových stránkách FSE – Chci studovat -  Celoživotní vzdělávání – Přihláška ke studiu

 
S dotazy ohledně přihlášky a platby se obraťte na p. Romanu Košvancovou – romana.kosvancova@ujep.cz