Novinky \ Přijímací řízení na FSE UJEP

Přijímací řízení na FSE UJEP

31.03.2018Dokumenty k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/19

 
Elektronická přihláška ke studiu
Download Vyhláška děkana FSE UJEP o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studium na akademický rok 2018/2019
Download Vyhláška děkana FSE UJEP o přijímacím řízení na doktorské studium na akademický rok 2018/2019
Download Admission procedure for Ph.D. study programme for academic year 2018/19
Download Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského či navazujícího magisterského studia

 

Podklady pro vytvoření portfolia k přijímacím zkouškám na bakalářské a navazující magisterské studium


Ke každému zaslanému portfoliu je nutné přiložit podepsaný identifikační list uchazeče. 
 

Bakalářské studium

Studijní obor: Ekonomika a management (prezenční forma) 

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Ekonomika a management (kombinovaná forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa (kombinovaná forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Sociální práce (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 


Studijní obor: Sociální práce (kombinovaná forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list Navazující magisterské studium

Studijní obor: Ekonomika a management (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 

 

Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 

 

Studijní obor: Řízení v sociální práci (prezenční forma)

Download
 
portfolio
Download
 
identifikační list 
 


Bližší informace: 
Vladislava Vitáková
email: vladislava.vitakova@ujep.cz
tel.: (+420) 475 284 608
http://www.fse.ujep.cz

Den otevřených dveří: 25. ledna 2018
 
Termíny podání přihlášek
Bakalářské studium: do 31. března 2018
Navazující magisterské studium: do 31. března 2018
Doktorské studium: bude upřesněno


Požadované dokumenty k e-přihlášce zašlete na adresu:
Studijní oddělení FSE UJEP
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem