Novinky \ Odborná brigáda

Odborná brigáda

20.06.2017

 

Projekt:           Mapování naplněnosti sběrných nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) z domácnosti a sledování kvality materiálu
 
Termín:           od července do listopadu 2017
 
Místo sběru:   městské části Ústí nad Labem (celkem 200 ks sběrných nádob ve 4 oblastech, tzn. 50 ks nádob/oblast)
 
Kdy:                 čtvrtek každý sudý týden (v daném období celkem 11 sběrů dat)
 
Odměna:         90 Kč/hod.
 
Magistrát Ústí nad Labem se snaží vyhodnotit úspěšnost tříděného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Podstatou projektu je proto terénní šetření, které proběhne vždy před dnem svozu BRKO (pátek v sudé týdny). Sbírané informace jsou:
  • Míra zaplněnosti sběrné nádoby (0, 25, 50, 75, 100 %)
  • Fotografie obsahu sběrné nádoby
  • Čistota okolí a další kvalitativní informace v místě sběru dat
 
Hledáme celkem 4 studenty (1 student na každou městskou část – Ústí nad Labem – Město, Neštěmice, Severní Terasa, Střekov), kteří budou ochotni v daný den sběru dat osobně objet sběrné nádoby a zapsat si do připraveného archu uvedené informace. Časová zátěž by neměla být vyšší než 6 hodin/den.
 
Brigáda je vhodná pro studenty, kteří hledají téma pro svou bakalářskou/diplomovou práci. Pod odborným vedením dr. Jana Slavíka a ve spolupráci se zástupci magistrátu města budou moci studenti data vyhodnotit a navrhnout opatření na zlepšení systému sběru a využití BRKO ve městě Ústí nad Labem.
 
Zájemci o brigádu se přihlásí do 22.6. na e-mailovou adresu: jan.slavik@ujep.cz (předmět: BRIGÁDA). Informativní schůzka se bude konat (předběžně) 26.6. ve 12:30 v místnosti č. 217 na FSE UJEP).
 
Kontaktní osoba:         Ing. Jan Slavík, Ph.D. (jan.slavik@ujep.cz)