Novinky \ Kompetence sociálních pracovníků

Kompetence sociálních pracovníků

22.11.2018Zveme vás na konferenci

KOMPETENCE SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

realizovanou v rámci interního univerzitního grantu
Proměny kompetencí sociálních pracovníků v paradigmatech sociální práce
 
pořádanou dne 22. 11. 2018 od 9.00 do 17.00
v prostorách UJEP Ústí nad Labem
a
neformální společenský večer
konaný 21. 11. 2018
(informace budou upřesněny)
TĚŠÍME SE NA VÁS

Další informace:
Přihlášky zasílejte do 10. 11. 2018 na adresu dita.styvarova@ujep.cz.
V případě zájmu o aktivní vystoupení prosíme o zaslání anotace (v českém či slovenském jazyce, šablona na webových stránkách FSE UJEP, katedra Sociální práce, odkaz Konference) do 10. 11. 2018 současně s přihláškou (bude uveřejněna na webových stránkách FSE UJEP, katedra Sociální práce, odkaz Konference) a na přihlášce vyznačte aktivní účast (příspěvek).

Konečné znění příspěvků zasílejte do 3. 1. 2019 (šablona příspěvku bude uvedena na webových stránkách FSE UJEP, katedra Sociální práce, odkaz Konference)
 
  • účast bezplatná
  • ubytování si účastníci zařizují sami (možno zprostředkovat na kolejích UJEP)
  • Z konference bude vydán sborník příspěvků na CD!
 
 V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Ing. Ditu Štyvarovou, dita.styvarova@ujep.cz.