Novinky \ Den otevřených dveří 2018

Den otevřených dveří 2018

25.01.2018

 


Fakulta sociálně ekonomická 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Pořádá pro všechny zájemce o studium
 
ve čtvrtek 25. 1. 2018
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dopoledne v čase      9.00 – 11.00 hod
Odpoledne v čase     13.00 – 15.00 hod
 
Zahájení proběhne vždy ve vysokoškolském klubu ve 4. patře budovy v ulici Moskevská 54. Následně budou informace podávány na jednotlivých katedrách FSE UJEP.
 
 
PREZENTACE OBORŮ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
FSE UJEP 25. 1. 2018

Po slavnostním zahájení ve VŠ klubu (4. patro vlevo) mohou zájemci navštívit prezentace jednotlivých oborů dle níže uvedeného harmonogramu

Dopoledne
OBOR MÍSTNOST ČAS
Ekonomika a management – bakalářské a navazující magisterské studium Učebna 304
(3. patro)
9.40, 10.20, 10.40
Regionální rozvoj a veřejná správa – bakalářské a navazující magisterské studium Učebna 307
(3. patro)
9.40, 10.20, 10.40
Sociální práce – bakalářské studium Učebna MN/N5
(budova v Kampusu)
9.40, 10.20, 10.40
Erasmus, ESN, UCP atd. Studovna
(2. patro)
9.40 – 11.00
Přípravné kurzy (matematika, cizí jazyky) Učebna 305
(3. patro)
9.40 – 11.00
 
Odpoledne
OBOR MÍSTNOST ČAS
Ekonomika a management – bakalářské a navazující magisterské studium Učebna 304
(3. patro)
13.40
Regionální rozvoj a veřejná správa – bakalářské a navazující magisterské studium Učebna 307
(3. patro)
13.40
Sociální práce – navazující magisterské studium Učebna MN/N5
(budova v Kampusu)
13.40
Erasmus, ESN, UCP atd. Studovna
(2. patro)
13.40 – 14.40
Přípravné kurzy (matematika, cizí jazyky) Učebna 305
(3. patro)
13.40 - 14.40
 
V průběhu celého dne si zájemci mohou prohlédnout moderně vybavené učebny a sály, hlavní učebnu informačních technologií. Mohou diskutovat s vyučujícími jednotlivých oborů v jejich kancelářích.