Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

18.04.2018

Akademický senát FSE UJEP

 

zve všechny členy Akademické obce FSE UJEP na na řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat dne

 
18. dubna od 13:30 hod
 
v místnosti MO 409 v budově Fakulty sociálně ekonomické UJEP, Moskevská 54
 
 PROGRAM:
 
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2017
4. Informace k rozpočtu na rok 2018
5. Různé 

Viz přiložený dokument.