Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

09.05.2018

Akademický senát FSE UJEP

 

zve všechny členy Akademické obce FSE UJEP na na řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat dne

 
9. května 2018 od 14:00 hod
 
v místnosti MO 409 v budově Fakulty sociálně ekonomické UJEP, Moskevská 54
 
 PROGRAM:
 
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Rozpočet FSE UJEP po rok 2018
4. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2017
5. Různé 

Viz přiložený dokument.