Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

22.11.2017AS FSE UJEP zve srdečně členy akademické obce fakulty na další řádné zasedání Akademického senátu FSE UJEP, které se uskuteční ve středu 22. 11. 2017 od 13:30 hod. v místnosti M 409. 

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Jednací řád AS FSE UJEP
4. Informace z RVŠ
5. Různé